Apa makna Belanjawan 2023?

Apa makna Belanjawan 2023?

BELANJAWAN 2023 memperuntukkan RM388.1 bilion dengan RM289.1 bilion untuk belanja mengurus, RM99 bilion bagi belanja pembangunan dan termasuk RM2 bilion simpanan luar jangka.

CUKAI

* Kerajaan bercadang memperkenal Cukai Barangan Mewah mulai tahun ini dengan had nilai tertentu mengikut jenis barang mewah.

* Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) belum dicadang dilaksanakan.

* Mengkaji untuk memperkenalkan Cukai Keuntungan Modal bagi pelupusan saham tidak tersenarai oleh syarikat mulai tahun 2024 pada kadar yang rendah. 

* Mengenakan duti eksais ke atas produk cecair atau gel mengandungi nikotin yang digunakan untuk rokok elektronik dan vape.

* Program pengakuan secara sukarela iaitu pengampunan ke atas penalti 100 peratus akan diberikan bagi pengakuan sukarela mulai 1 Jun 2023 hingga 31 Disember 2024.

PERDANA Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan menunjukkan beg mempunyai dokumen Belanjawan 2023 sebelum membentangkannya di Parlimen, semalam. – UTUSAN/FARIZ RUSADIO

EKONOMI RAKYAT

* Kadar cukai PMKS ke atas pendapatan bercukai bagi RM150,000 pertama dikurangkan daripada 17 peratus kepada 15 peratus.

* Peruntukkan RM50 juta ringgit bagi membina baharu dan menaik taraf melibat 3,000 gerai dan kiosk sebagai kemudahan penjaja kecil berniaga di lokasi tumpuan seluruh negara.

* Kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan untuk manfaat usahawan PMKS dengan nilai keseluruhan sehingga RM40 bilion.

 

MUSIBAH BENCANA

* NADMA disediakan RM150 juta ringgit antara lainnya untuk keperluan aset, sistem amaran dan bantuan bencana kepada rakyat yang terkesan.

* Angkatan Tentera Malaysia, Bomba dan RELA juga disediakan RM50 juta bagi menyediakan peralatan dan aset untuk menghadapi bencana.-

* Peranan komuniti turut diperkasa sebagai kumpulan awal ketika bencana. Kerajaan menyediakan RM20 juta ringgit di bawah Geran Pertubuhan Prihatin Komuniti untuk manfaat 2,000 persatuan penduduk.

 

PELABURAN BERIMPAK TINGGI

* Prosedur menjalankan perniagaan ditambahbaik bagi mengurangkan birokrasi termasuk memberikan insentif kepada Pihak Berkuasa Tempatan yang memudah cara pelaksanaan pelaburan yang telah diluluskan bagi memastikan usaha pelaburan dapat dipercepat.

* Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 akan diumumkan pada suku ketiga 2023 untuk melakar hala tuju pembangunan perindustrian yang bertumpukan aktiviti berkualiti tinggi dan pengambilan bakat tempatan.

* Kerajaan akan menyelaras kerjasama antarabangsa dengan syarikat multinasional asing untuk menyediakan peluang perantisan di negara pemegang biasiswa menuntut. Pelajar ini juga dibenarkan untuk menyempurnakan bon perkhidmatan mereka dengan syarikat tersebut.

* Bank Pembangunan Malaysia Berhad menyediakan sehingga 6 bilion ringgit pembiayaan strategik khusus untuk menggalakkan agenda mampan dan automasi selain sokongan dalam bentuk ekuiti dan modal kerja pusingan kepada syarikat berpotensi tinggi yang masih terjejas dengan Covid-19.

* Kerajaan bercadang untuk membesarkan dan meningkatkan keupayaan Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang dan Lapangan Terbang Subang.

* Menyokong projek pembangunan Pelabuhan Sanglang di Perlis bagi mengendalikan kargo petroleum dan kargo pukal yang akan memberi nilai tambah kepada ekonomi Perlis.

* Kerajaan mendukung cadangan pembangunan pelabuhan utama di Pulau Carey oleh pihak swasta sekali gus memperkukuh pelabuhan Klang sebagai pelabuhan hab utama untuk rantau Asia Tenggara.

 

KEWANGAN ISLAM

* Bermula 2024, aset simpanan syariah akan diasingkan sepenuhnya bagi memberi pulangan yang kompetitif kepada 1.25 juta ahli KWSP yang memiliki akaun syariah.

* Kerajaan telah menerima komitmen swasta untuk mewujudkan Wakaf MADANI dengan aset-aset bernilai lebih RM1 bilion ringgit. 

* Jawatankuasa Nasional Tanah Wakaf diwujudkan dengan objektif wakaf menyumbang 20 peratus pengembangan sektor kewangan sosial Islam menjelang 2030.

 

KETELUSAN PEROLEHAN KERAJAAN

* Membentangkan semula Akta Perolehan Kerajaan.

* Kerajaan bercadang meminda dan membentangkan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat.

 

Isu sekolah daif dan sekolah yang tidak mempunyai kemudahan pembelajaran yang baik sudah berpanjangan sejak sekian lama.

PRASARANA RAKYAT

* Kerajaan menyasarkan menyiapkan dengan kadar segera pembaikan bagi 400 klinik daif dan 380 sekolah daif dengan peruntukan sebanyak RM1.2 bilion.

* RM2.7 bilion ringgit untuk menyelenggarakan dan menaik taraf jalan persekutuan.

 

ISU MUFLIS RAKYAT

* Kerajaan akan meminda Akta Insolvensi 1967 supaya kes muflis dapat dilepaskan secara automatik pada masa yang singkat. Sementara menunggu pindaan, kes-kes kecil yang hutangnya kurang RM50,000 yang memenuhi syarat akan dilepaskan serta-merta mulai 1 Mac ini.

* Menyasarkan 130,000 rakyat dilepaskan daripada status muflis dengan lulusnya pindaannya.

 

REFORMASI INSTITUSI

* Mereformasi institusi perkhidmatan awam yang dilihat mempunyai pertindihan kuasa dan fungsi yang hampir sama.

* Penstrukturan semula institusi yang memperkasa pegangan pelaburan Bumiputera.

* Semakan semula ke atas pakej saraan ketua eksekutif dan pengurusan tertinggi syarikat dan badan berkanun pada kadar yang lebih munasabah.

 

PERKUKUH TVET

* Perkeso akan menyediakan insentif kepada majikan yang menggaji 17,000 graduan khususnya TVET sebanyak RM600 sebulan selama tiga bulan sebagai tambahan kepada gaji yang ditawarkan.

* Syarikat-syarikat Berkaitan Kerajaan akan menawarkan 35 ribu peluang kerjaya kepada belia, graduan TVET selain kumpulan rentan dan veteran.

 

PELANCONGAN

* Kerajaan memperuntukkan RM250 juta untuk mempromosi pelancongan.

 

INFRASTRUKTUR RAKYAT

* Menambah baik kemudahan jaringan lebuhraya ke Pengerang melalui pembinaan lorong memotong di Senai Desaru Expressway. 

* Kerajaan juga bersetuju melaksanakan projek naik taraf Lebuhraya Utara Selatan di dari Yong Peng Utara ke Senai Utara-Fasa 1, Johor daripada empat kepada enam lorong dengan kos RM525 juta secara berfasa.

 

AGENDA DIGITAL

* Kerajaan akan mempercepat pelaksanaan projek JENDELA sebagai usaha nasional menyediakan kemudahan jaringan internet.

* Sejumlah RM100 juta disediakan di bawah Skim Geran Pendigitalan PKS dan penjaja kecil.

* Sejumlah RM1 bilion juga tersedia sebagai dana pembiayaan di bawah BNM untuk membantu PMKS mengautomasikan proses perniagaan dan mendigitalkan operasi.

 

PERANAN AGENSI DAN SYARIKAT KERAJAAN

* GLC antaranya Khazanah dan KWSP akan melabur dalam syarikat-syarikat pemula tempatan yang inovatif dan berpertumbuhan tinggi dengan nilai pelaburan RM1.5 bilion.

* RM40 juta disediakan di bawah Malaysia Coinvestment Fund (MyCIF) sebagai dana padanan yang menyokong kaedah pendanaan alternatif.

* Sumbangan sosial korporat sehingga RM250 juta bagi menumpukan usaha membantu golongan rakyat termiskin termasuk komuniti miskin bandar bagi meningkatkan mutu kehidupan.

 

MENITIKNOKTAH KEMISKINAN

* Kerajaan akan melaksanakan Inisiatif Pendapatan Rakyat (IPR) yang akan menumpukan kepada pengupayaan golongan miskin supaya meningkatkan potensi pendapatan.

 

MENGURANGKAN KOS SARA HIDUP

* Kerajaan tahun ini menyediakan sehingga RM64 bilion dalam bentuk subsidi, bantuan serta insentif.

* Jualan Rahmah yang menawarkan barangan asas dengan harga sehingga 30 peratus lebih murah berbanding pasaran. Kerajaan menyediakan RM100 juta untuk menjayakan program ini di setiap 222 kawasan Parlimen.

* Isi rumah pendapatan kurang RM2,500 layak terima sumbangan sehingga RM2,500 ringgit bergantung kepada bilangan anak.

* Kerajaan juga akan memberi sumbangan tambahan 600 ringgit kepada isi rumah penerima STR termiskin mengikut data e-Kasih.

* 2 juta orang belia 18 hingga 20 tahun, Kerajaan akan menawarkan kredit e-Tunai Belia Rahmah berjumlah 200 ringgit dengan peruntukan RM400 juta.

* Sumbangan tunai turut diberikan kepada pesawah padi sebanyak RM200 ringgit sebulan untuk tempoh tiga bulan atau semusim melibatkan 240,000 pesawah dengan peruntukan RM228 juta.

* BERNAS turut bersetuju membuat perkongsian keuntungan daripada import beras dengan menyumbang 30 peratus keuntungan bersih kepada pesawah padi.

* Menaikkan Paras Harga Pengaktifan Insentif Pengeluaran Getah daripada RM2.50 kepada RM2.70 sekilogram dengan peruntukan RM350 juta.

* Menaikkan sumbangan musim tengkujuh daripada RM600 kepada RM800 untuk tempoh empat bulan.

 

KELANGSUNGAN M40

* Bermula 2023, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 2 peratus melibatkan banjaran lebih RM35,000 hingga RM100,000.

 

KESIHATAN

* RM3 bilion bagi lebih 1,500 lantikan baharu pegawai perubatan, pergigian dan farmasi secara tetap, kontrak.

* Skim Perubatan Madani bagi golongan miskin.

* RM80 juta bagi PeKa B40.

 

KELESTARIAN PENGANGKUTAN

* My50 diteruskan bagi manfaat 180,000 pengguna

* Prasarana perkenal Pas Perjalanan Tanpa Had myBAS50 bagi rakyat Johor Bharu

* RM150 juta bagi program Transformasi Perkhidmatan Bas Henti-Henti (SBST) termasuk ke Melaka, Kuching dan Kota Kinabalu.

 

KEBAJIKAN PENJAWAT AWAM

* RM180 subsidi yuran taska

* RM700 bantuan khas kewangan Aidilfitri

* RM350 bonus pesara kerajaan

* Elaun khas RM100 bagi semua pasukan SAR dalam misi di Turkiye dan Syria.

 

PENDIDIKAN

* 700,000 murid nikmati makanan bermasak dalam Rancangan Makanan Tambahan

* 240,000 murid prasekolah turut terima manfaat

* 50,000 komputer riba untuk institusi pendidikan

* RM 2.3 bilion Untuk memastikan infrastruktur serta kemudahan pembelajaran terbaik di semua sekolah buat anak-anak termasuk naik taraf bangunan serta infrastruktur di 380 buah sekolah yang daif khususnya di Sabah dan Sarawak. – UTUSAN

 

 

Ikuti kami di saluran media sosial : Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram & TikTok

BERITA BERKAITAN