Kedudukan bumiputera, Islam tidak boleh tergugat - Chua Soi Lek