Apakah matlamat penubuhan sekolah kebangsaan tercapai?