Semakan

Melalui latihan pertama JavaScript tadi, kita telah menggunakan operator Arithmetic untuk menjalankan operasi matematik. Melalui latihan kedua pula, kita telah menggunakan operator Comparison untuk membandingkan nilai antara dua pembolehubah.

Soalan

Sebelum ruangan minggu ini ditamatkan, anda perlu menyelesaikan beberapa soalan latihan.

1. Gunakan operator Arithmetic untuk melaksanakan formula y = mx + c.

2. Tetapkan nilai untuk pembolehubah y, m, x dan c.

3. Gunakan operator Comparison untuk membandingkan nilai perpuluhan.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau cadangan, sila tinggalkan komen anda di www.farizgaskin.com dan kami akan cuba jawab sepantas mungkin. Sehingga bertemu lagi dalam ruangan yang sama minggu hadapan, selamat mencuba!