Mungkin disebabkan jadual perjalanan yang padat menyebabkan tiada masa untuk kerja-kerja membaik pulih kerosakan tersebut.

Bagaimanapun, kerosakan ini bukan sahaja boleh menyusahkan malah mencederakan penumpang dan kakitangan tren ETS.

Saya juga khuatir nama baik negara sebagai destinasi pelancongan utama di Asia akan terjejas apabila kerosakan sebegini dilihat pelancong asing.

PENUMPANG KOC C

Sentul