JKM Melaka hanya memberikan bantuan tunai kepada mereka yang layak berdasarkan syarat-syarat seperti ditetapkan oleh pihak jabatan dan menyalurkan terus wang bantuan tersebut melalui akaun bank penerima.

Aduan yang diberikan adalah tidak tepat dan mungkin melibatkan agensi bantuan lain selain JKM kerana terdapat agensi lain seperti Majlis Agama Islam Melaka (MAIM) yang memang menyalurkan bantuan makanan yang disalurkan kepada penerima terbabit di kedai-kedai yang telah ditetapkan.

JKM Melaka akan menyiasat dan mendapatkan maklumat lanjut mengikut aduan pembaca tersebut. Sekian sebagai makluman awal.

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

Kementerian Wanita dan Pembangunan Keluarga