Penyelia doktor pelatih tersebut akan dimaklumkan mengenai perkara ini supaya latihan dan penyeliaan lebih rapi dapat dilaksanakan terhadapnya. Hospital Ampang sentiasa berusaha memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada setiap pelanggan. Sekian, terima kasih.

DR. NOR ASHIKIN 
MD. AMIN

Timbalan Pengarah (Perubatan) Hospital Ampang