Perubahan frasa hanya melibatkan Pindaan Perenggan 6.4 (g), Lampiran A, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007.

Harapan kerajaan bahawa setiap penjawat awam akan menghargai kenyataan bahawa setiap perintah, tugasan dan tanggungjawab adalah kepercayaan serta amanah yang harus dilakukan sebaik mungkin.

‘Amanah’ merujuk kepada kesediaan dan usaha untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan (kepada orang itu) dalam batas kuasa dengan tekun dan keikhlasan untuk mencapai objektif yang ditetapkan.

‘Amanah’ adalah jaminan bahawa orang itu adalah, dipercayai, bukan hanya oleh sifatnya tetapi oleh integritinya.

Penjawat awam mestilah memiliki watak yang mulia, luhur dan murni, ikhlas kepada dirinya sendiri, rakan sekerja dan organisasi.

Kepercayaan adalah nilai asas yang harus dimiliki setiap pegawai dalam menjalankan tugasnya untuk menghasilkan kerja atau memberi per­khid­matan yang berkualiti tinggi.

Sebelum ini, pekeliling itu menyatakan bahawa setiap huruf mesti berakhir dengan perkataan “saya yang menurut perintah” di sudut kiri bawah sebelum tandatangani pegawai berkenaan.

Bagi kebanyakan orang, perkataan “ketaatan” berakar dengan konotasi negatif.

Ia dilihat sebagai tanda kelemahan, batas kebebasan, penghalang kepada penentuan nasib sendiri, ancaman intelektualisme.

Mengikut peraturan budaya, jika kita harus taat kepada sesiapa atau apa saja di luar diri kita, bos, ahli keluarga, guru atau ketua agama, kita tidak sepenuhnya bebas.

‘Ketaatan’ adalah pematuhan kepada arahan yang diberikan oleh pihak berkuasa.

Walau bagaimanapun, orang yang kurang bersetuju dan lebih kontroversial, kadangkala cenderung untuk mempersoalkan etika arahan.

AZIZI AHMAD

Kuala Lumpur