Tak perlu pelat Arab, pelat Inggeris

BAHASA mencerminkan bangsa. Hilang bahasa lenyap bangsa. Ungkapan-ungkapan ini menunjukkan betapa pentingnya bahasa kepada sesebuah bangsa. Usaha memartabatkan bahasa Melayu harus dijiwai oleh setiap rakyat dan bukan hanya dijadikan slogan untuk tujuan tertentu. Kemuliaan bahasa harus dipelihara termasuk penggunaan ejaan dan cara sebutan yang betul. Ia penting kerana keindahan dan kehebatan bahasa Melayu menggambarkan ketinggian… … Teruskan membaca Tak perlu pelat Arab, pelat Inggeris