Kekal hamzah 3 suku

DEMI kemakmuran negara, kita komited mencari titik persamaan demi menyatukan rakyat. Perkara tonggak ke arah mencapai impian ini tentulah pemerkasaan penggunaan bahasa kebangsaan oleh seluruh rakyat tanpa mengira kaum. Justeru, kesedaran tentang kepentingan bahasa Melayu sebagai asas perpaduan serta tonggak identiti negara harus ditanam dalam jiwa setiap rakyat. Pemerkasaan bahasa kebangsaan harus dijadikan agenda utama … Teruskan membaca Kekal hamzah 3 suku