Universiti-universiti terbabit ialah Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM); Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM); Pusat Perubatan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (PPUIAM) dan Hospital Pengajar Universiti Teknologi Mara (HPUiTM).

Kerjasama menerusi KHUAM itu dilaksanakan bagi memboleh­kan perkongsian ilmu, kepakaran dan kemudahan prasarana yang lebih efektif dan cekap antara kelima-lima universiti berkenaan.

Majlis menandatangani perjanjian persefahaman (MoA) KHUAM antara naib-naib canselor lima universiti berkenaan berlangsung di Putrajaya baru-baru ini dengan disaksikan Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Idris Jusoh.

Dalam pada itu, Idris menyifatkan inisiatif penubuhan konsortium tersebut sebagai membuka lembaran baharu dalam bidang perubatan khususnya sektor penjagaan kesihatan.

Secara ringkasnya, MoA itu bakal memberi manfaat dan impak signifikan dalam pelbagai bidang seperti penjimatan kos melalui perkongsian sumber dan tenaga kerja, peralatan hospital, ubat-ubatan dan kemudahan prasarana.

Aspek positif lain adalah pe­ngurangan kos ubat-ubatan dan peralatan hospital sehingga 30 peratus melalui pembelian pukal, peningkatan latihan dalam kala­ngan pakar dan penghasilan lebih ramai doktor pakar untuk menampung keperluan negara.

Lebih membanggakan, kerjasama strategik itu turut dilebarkan jaringannya apabila enam lagi universiti awam yang juga menawarkan program per­ubatan, namun belum mempu­nyai hospital pengajarnya sendiri, turut memeterai aku janji dengan KHUAM.

Universiti berke­naan ialah Universiti Putra Malaysia (UPM); Universiti Sultan Zainal Abidin (Unisza); Universiti Sains Islam Malaysia (USIM); Universiti Malaysia Sabah (UMS); Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) dan Universiti Malaysia Sarawak (Unimas).