Andainya amalan yang diusahakan itu baik maka baiklah hasilnya. Sebaliknya, jika amalan itu jahat maka buruklah hasil yang akan diperolehnya. Firman Allah SWT yang bermaksud: Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah (debu yang halus) nescaya dilihat-Nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah (debu yang halus) nescaya dilihat-Nya. (al-Zilzal: 7-8)

Menyedari hakikat ini maka setiap langkah, gerak geri dan tingkah laku kita di dunia ini adalah dalam pengetahuan Allah SWT. Segala amalan manusia semuanya akan direkodkan ke dalam diari dan diari itu akan dibentangkan di akhirat kelak.

Allah SWT telah menugaskan dua orang malaikat iaitu malaikat Raqib dan Atid untuk mencatatkan segala rekod ke dalam diari tersebut tentang segala kebaikan dan kejahatan yang dilakukan oleh setiap individu.

Ahli tasawuf pula menganggap dunia ini seperti bangkai dan manusia itu seperti anjing. Sebab itulah manusia lebih sukakan kepada dunia lebih daripada akhirat. Al-Quran juga ada menerangkan yang dunia ini adalah permainan dan kelalaian.

Allah SWT berfirman yang bermaksud: Dan tidaklah penghidupan dunia itu melainkan permainan dan kelalaian. Dan sesungguhnya negeri akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Oleh kerana itu tidakkah kamu mahu berfikir. (al-An’am: 32)

Kesenangan hakiki

Ayat di atas menerangkan bahawa sesiapa yang mementingkan kebahagiaan, kemewahan dan kesenangan dunia, bukanlah bermakna ia mendapat kesenangan yang hakiki kerana dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini diibaratkan sebagai permainan dan melalaikan. Permainan itu akan tamat apabila sampai masanya.

Kesenangan dan kemewahan dalam erti kata yang sebenarnya ialah kesenangan dan kemewahan di akhirat. Ini kerana hidup di akhirat adalah kekal selama-lamanya. Firman Allah SWT: Dan sebutlah (ingatlah) nama Tuhan mu serta sembahyang. Tetapi kamu lebihkan penghidupan dunia, pada hal akhirat lebih baik dan lebih kekal. (al-A’la: 15-17)

Dalam ayat di atas, Allah SWT telah mengingatkan supaya manusia sentiasa ingat kepada-Nya dengan menunaikan sembahyang. Ingat kepada Allah bermakna menunaikan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya.

Namun, kebanyakan manusia lebih cenderung kepada penghidupan dunia. Mungkin ini adalah disebabkan dorongan syaitan dan hawa nafsu kerana syaitan itu sentiasa berusaha untuk menyesatkan manusia di muka bumi ini, pada hal mereka sudah berkali-kali diberi peringatan bahawa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.

Islam bukan melarang manusia mencari kemewahan dan kesenangan di dunia ini. Tetapi kemewahan itu biarlah sekadar memadai untuk menunaikan tanggungjawab dan kewajipan yang membawa kepada kebahagiaan hidup di akhirat.

Islam tidak menyuruh umatnya mencari kekayaan dan kemewahan yang berlebih-lebihan sehingga membawa kepada kita lupa akan akhirat. Firman Allah bermaksud: Dan carilah dalam kurniaan yang Allah berikan kepadamu itu (keselamatan) negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bahagian mu dari di dunia. (al-Qasas: 77)

Di sini Allah SWT menyuruh manusia supaya mencari atau beramal untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Di samping itu Allah juga menegaskan bahawa dunia ini tidak boleh dilupakan langsung. Cuma di antara dunia dan akhirat, Allah menguatkan supaya akhirat itu lebih diutamakan daripada dunia.

Bagaimanakah pula halnya mereka yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat? Firman Allah bermaksud: Mereka itu orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat, maka tidak akan diringankan seksaan ke atas mereka dan mereka tidak akan diberi pertolongan. (al-Baqarah: 86)

Inilah balasan orang-orang yang sanggup meninggalkan akhirat dan mengutamakan dunia. Mereka itu akan mendapat seksaan di akhirat kelak. Sesungguhnya, dunia ini bagi orang-orang Islam dapat diumpamakan seperti penjara. Maksudnya, orang-orang Islam di dunia ini adalah dalam kawalan – tidak boleh berbuat sekehendak hati dan bertindak dengan sewenang-wenangnya.

Islam telah menentukan pelbagai hukum yang termaktub di dalam Al Quran untuk menjadi panduan kepada umat Islam dalam menjalankan segala aktiviti. Dalam hukum-hukum itu terdapat suruhan dan larangan. Mereka yang ingin mencapai kebahagiaan di akhirat, mahu tidak mahu terpaksalah mematuhi segala hukum-hukum yang telah ditetapkan.

Amal ibadat

Berlainan pula halnya dengan orang-orang kafir. Bagi mereka dunia ini diumpamakan seperti syurga. Mereka bebas untuk melakukan apa saja. Tidak ada larangan bagi mereka. Halal dan haram sama sahaja. Tetapi mereka ini tidak terlepas daripada seksaan Allah di akhirat kelak.

Sesungguhnya, untuk memperoleh kejayaan dan kesenangan baik di dunia mahupun di akhirat, kita disuruh melakukan segala kebaikan dan mencegah segala larangan. Kita juga digalakkan membuat amal ibadat lebih banyak daripada membuat urusan keduniaan.

Keadaan ini jelas daripada kata-kata hukama yang bermaksud, “Berbuatlah pekerjaan dunia mu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya dan buatlah amalan akhirat seolah-olah kamu akan mati esok hari.”

Maksudnya, pekerjaan dunia itu boleh dibuat dengan bertempoh atau tidak bersunguh-sungguh. Jika sekiranya pekerjaan itu tidak dibuat pada hari ini, ia boleh dibuat pada hari esok atau hari seterusnya kerana masa untuknya masih panjang lagi.

Tetapi beramal untuk akhirat hendaklah dilakukan dengan bersungguh-sungguh kerana andainya amalan atau pekerjaan itu tidak dapat disiapkan pada hari ini, maka seolah-olah ia tidak akan mendapat suatu kejayaan kerana esok tidak ada baginya. Inilah perbandingan di antara dunia dengan akhirat.

Lantaran itu, utamakanlah amalan akhirat berbanding dengan kerja dunia supaya segala kesenangan dan kemewahan yang Allah sediakan di akhirat nanti dapat dinikmati dengan penuh keikhlasan dan dari hati yang suci murni. Sesungguhnya, akhirat adalah tempat kita kembali dan kekal buat selama-lamanya.