fbpx

26 September 2021, 12:06 am

Urus pertikaian pasaran modal secara mediasi

SHARMILA SHARMA
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

MUKADIMAH

Pusat Penyelesaian Pertikaian Industri Sekuriti (Sidrec) telah ditubuhkan untuk menyelesaikan pertikaian monetari di antara pelabur dan pengantara pasaran modal yang berdaftar sebagai ahli di bawah Suruhanjaya Sekuriti (SC)  iaitu broker saham, broker niaga hadapan, syarikat pengurusan unit amanah dan pengurus dana.

Ikuti temubual wartawan SHAFIQAH SHUKOR bersama Ketua Pegawai Operasi Sidrec, Sharmila Sharma, yang berkongsi tentang peranan pusat itu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para pelabur. 

 

UTUSAN: Bilakah Sidrec ditubuhkan dan apakah tujuannya?

SHARMILA: Sidrec telah ditubuhkan secara rasmi pada 19 Januari 2011. 

Tujuan Sidrec ditubuhkan adalah untuk menyediakan satu saluran bebas dan adil yang mempunyai kepakaran khusus dalam bidang pasaran modal bagi para pelabur dan ahli-ahli Sidrec bagi menyelesaikan pertikaian kewangan secara efektif dari segi masa dan kos.

Ahli-ahli kami merangkumi bank, broker saham, syarikat pengurusan unit amanah dan syarikat yang menguruskan skim persaraan swasta. 

Dalam menjalankan peranannya, adakah Sidrec mempunyai kuasa tertentu dan tertakluk di bawah kawal selia badan atau agensi tertentu?

SC telah meluluskan Sidrec sebagai pusat penyelesaian pertikaian bagi pasaran modal di Malaysia, selaras dengan Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 dan Peraturan-Peraturan Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Penyelesaian Pertikaian) 2010. Terma-Terma Rujukan Sidrec juga menjelaskan keperluan dan rangka kerja proses penyelesaian pertikaiannya untuk mengukuhkan proses-proses kami.

Apakah jenis-jenis aduan yang paling biasa diterima Sidrec setakat ini? Dan bagaimana Sidrec membantu pelabur menyelesaikan aduan tersebut?

Sidrec telah menerima 103 tuntutan yang layak pada tahun lalu. Jenis tuntutan yang biasa diterima adalah berkenaan saham dan waran (41 kes) berkenaan kelewatan, kesilapan atau gangguan sistem dalam talian. 

Jenis tuntutan yang biasa diterima seterusnya ialah, pelaburan dalam unit amanah (11 kes)  berkaitan amalan-amalan jualan oleh ejen ahli Sidrec seperti pemberian nasihat yang tidak tepat, pengesyoran produk yang tidak sesuai serta pemberian maklumat yang tidak mencukupi.

Apakah proses-proses yang terlibat dalam penyelesaian kes?

Proses kami merangkumi tiga peringkat iaitu pengurusan kes, mediasi dan adjudikasi. Secara umumnya pelabur mesti membuat aduan kepada ahli Sidrec untuk memberi peluang kepada kami menyelesaikan perkara itu secara dalaman. 

Sekiranya, isu itu tidak dapat diselesaikan, pelabur boleh rujuk kepada Sidrec. Jika isu itu dalam bidang kuasa kami, pengurus kes akan meminta maklumat dan dokumen untuk menilai kes secara keseluruhan. Jika dapat diselesaikan,bermakna kes itu telah tamat. 

Namun jika kes itu perlu diteruskan, ia akan dimajukan ke sesi mediasi di mana seorang mediator akan memudahcarakan perbincangan untuk membantu pihak terbabit mencapai penyelesaian secara sukarela. Sekiranya mediasi tidak berjaya, kes itu akan dimajukan ke proses seterusnya iaitu adjudikasi di mana seorang adjudikator akan membuat keputusan. 

Sidrec turut mengamalkan pendekatan mediatif untuk membantu pihak-pihak terbabit khususnya pada peringkat mediasi. 

Pendekatan itu terbukti berkesan, kerana pada tahun lalu 93 peratus kes Sidrec telah diselesaikan sebelum adjudikasi. Manakala pada 2011 hingga 2020 pula, sekitar 90 peratus kes telah diselesaikan sebelum peringkat tersebut. 

Kebiasaannya, berapa lamakah Sidrec mengambil masa untuk menyelesaikan satu kes?

Sidrec mempunyai mandat untuk menyelesaikan pertikaian dalam tempoh 90 hari bekerja sebaik sahaja pihak terbabit menyerahkan dokumentasi dan maklumat kes itu. 

Sidrec kini mempunyai dua skim yang berbeza – skim mandatori dan skim sukarela. Apakah perbezaan antara keduanya?

Bagi skim mandatori atau wajib, diwajibkan untuk menyertai proses perkhidmatan penyelesaian pertikaian itu. Skim itu percuma kepada pelabur sekiranya memenuhi empat kriteria. Antaranya ialah,  pertikaian itu adalah dengan ahli Sidrec; pelabur merupakan pelabur individu atau pemilik sebuah syarikat tunggal; melibatkan produk atau perkhidmatan pasaran modal yang dibeli atau ditawarkan oleh ahli Sidrec atau wakilnya serta tuntutan kewangan pihak yang menuntut tidak melebihi RM250,000.

Manakala skim sukarela, kedua-dua pihak harus bersetuju untuk menggunakan perkhidmatan Sidrec dan harus membayar yuran dengan kos yang munasabah. Komponennya terdiri daripada memenuhi aspek pertikaian yang melibatkan tuntutan melebihi RM250,000 dan mediasi yang dirujuk oleh mahkamah untuk sebarang amaun yang dituntut.

Berapa banyak kes pertikaian dalam industri yang dirujuk kepada Sidrec setakat ini.  Apakah jenis-jenis kes yang dirujuk kepada Sidrec dan membabitkan berapa jumlah?

Pada 2011 hingga 2020, sekitar 2,912 pertanyaan dan 541 pertikaian yang layak yang berada dalam bidang proses Sidrec. 

Pada tahun lalu, kami menerima 103 kes yang layak. Daripada jumlah itu, jenis produk dan perkhidmatan yang layak adalah 61 mengenai saham dan waran, 27 mengenai unit amanah, tujuh membabitkan produk berstruktur, empat mengenai derivatif, dua mengenai bon dan dua lagi mengenai skim persaraan swasta. 

Adakah kes-kes yang dikemukakan kepada Sidrec hanya melibatkan kes dalam negara? Bagaimana sekiranya pertikaian dan tuntutan tersebut melibatkan pihak dari luar negara?

Pertikaian kami terbuka kepada rakyat Malaysia dan juga warganegara asing yang juga merupakan pelanggan Sidrec. Pertikaian tersebut harus memenuhi empat kriteria kelayakan seperti yang telah disebutkan sebelum ini. Pelabur boleh berada di luar negara atau di Malaysia dan proses-proses ajudikasi serta mediasi boleh dijalankan secara dalam talian. 

Mengambil kira kes-kes yang berlaku, apakah kelemahan-kelemahan yang wujud dan perlu ditambah baik?

Pada tahun lalu kami telah menyaksikan bilangan pelaburan yang dijalankan atas talian semakin meningkat. Oleh itu, daripada perspektif ahli-ahli Sidrec, kami mengesyorkan bahawa mereka perlu memastikan platform yang telah disediakan sama ada melalui laman web atau aplikasi mudah alih boleh diguna pakai secara berterusan dengan cepat dan selamat. 

Mereka juga disyorkan untuk terus memperbaiki prosedur operasi standard (SOP) dalaman mereka semasa mengendalikan isu-isu teknikal serta pengurusan sistem aduan pelanggan.  – UTUSAN ONLINE

POPULAR

KOSMO! TERKINI