Bagi program inkubasi, generasi pertama inkubasi pada tahun 1996-2001, TPM menawarkan ruang (tanah dan bangunan) untuk pajakan kepada perusahaan.

Dalam tempoh itu, TPM telah berkembang kepada generasi kedua inkubasi menawarkan kemudahan dan perkhidmatan nasihat teknikal yang memberi tumpuan kepada kejuruteraan dan ICT.

Pada peringkat inkubasi generasi ketiga pada tahun 2002-2007, TPM meluaskan tumpuan dengan meluaskan industri kepada bioteknologi.

Ini membawa kepada penyediaan kemudahan bertaraf dunia termasuk makmal penyelidikan dan pembangunan, kemudahan pengeluaran, dan perkhidmatan khidmat nasihat teknikal bagi perniagaan.

Berkongsi lebih lanjut perkembangan dan cabarannya, Pengerusi TPM, Datuk Ahmad Fauzi Zahari berkata, bermula pada tahun 2008 sehingga hari ini, TPM telah memasuki fasa model inkubasi generasi keempatnya yang berkembang daripada hanya menawarkan ruang dan kemudahan serta menyediakan nasihat khusus dalam program pembangunan usahawan teknologi yang menyeluruh dan bersepadu.

Katanya, TPM dikenal pasti sebagai tuan rumah bagi pelaksanaan program pembangunan keupayaan Kejuruteraan Lanjutan serta Sains dan Kluster Inovasi untuk menjana pendapatan tinggi.

“Bersama-sama dengan beberapa universiti tempatan, kami berhasrat untuk mewujudkan satu rangkaian kerjasama antara sektor swasta yang memberi tumpuan kepada penyelidikan untuk mengubah sektor kejuruteraan dan teknologi maklumat (IT) yang bertindak sebagai pemboleh ubah bagi sektor pertumbuhan tinggi dan memacu inovasi.

“Bagi bioteknologi herba, pusat pengekstrakan herba kami di Pahang dan Perlis yang merupakan pusat pemprosesan untuk pengkomersialan separuh siap dan produk siap berasaskan herba,’’ ujarnya.

Selain itu, TPM kata beliau mewujudkan Pusat Inkubator Inovasi (IIC) khusus untuk usahawan teknologi dan perusahaan berasaskan inovasi.

TPM mempunyai program yang merangsang usahawan tempatan dalam kapasiti teknologi inovatif dan berasaskan pengetahuan akhirnya menjadi teknologi yang berkebolehan didorong oleh produktiviti dan berdaya saing pada peringkat global.

Selaras dengan visi korporat TPM iaitu untuk menjadi taman teknologi bertaraf dunia yang menghasilkan inovasi berasaskan pengetahuan bagi menjana ekonomi negara dan kekayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Katanya, TPM berperanan untuk membimbing dan membantu usahawan atau syarikat yang baru bertapak untuk melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemudahan yang diperlukan.

Ini bertujuan memanfaatkan peluang perniagaan dari peringkat awal penjanaan idea sehingga ke peringkat akhir pengkomersialan.

Dengan infrastruktur bertaraf dunia, kemudahan dan keupayaan, keseluruhan proses melibatkan program berstruktur dari inkubasi sehingga ke peringkat akhir membolehkan mereka bersedia untuk eksport menembusi pasaran antarabangsa.

Ahmad Fauzi berkata, dari peringkat awal, idea usahawan tekno dan PKS dinilai untuk sebarang kemungkinan.

“Selepas itu, mereka digalakkan untuk menyertai program inkubator bagi membolehkan usahawan tersebut menjalani program latihan dan perniagaan bagi tempoh antara enam hingga 18 bulan.

“Mereka akan dilengkapi dengan pengetahuan yang diperlukan untuk pembangunan produk, teknik pemasaran, penyelidikan dan pembangunan dan pelbagai aktiviti lain, termasuk rangkaian,’’ ujarnya.

TPM juga akan membantu mereka dengan permohonan pembiayaan yang diperoleh dari pelbagai pihak berkuasa, seperti Cradle Fund dan Dana Tekno serta pendaftaran Harta Intelek.

Bagi usahawan bidang bioteknologi herba, pusat pemprosesan di Pahang dan Perlis akan dapat memenuhi keperluan pengkomersilan separuh siap dan produk siap berasaskan herba.

Bagi Pusat Inkubator Biotech, bioteknologi dan sains hayat yang memenuhi keperluan R&D yang pertama seumpamanya di negara ini.

Dengan kekayaan flora dan fauna Malaysia, prospek ringgit berbilion-bilion bagi industri bioteknologi kekal mampan dan cerah. Cara ke hadapan bagi Malaysia untuk mewujudkan jejak bioteknologi dan sains hayat di pasaran global adalah dengan menggunakan teknologi state-of-the-art terkini.

Industri bioteknologi telah mengalami pertumbuhan yang menarik setiap tahun. Sesungguhnya ia adalah satu industri yang menguntungkan yang boleh menyumbang dengan ketara kepada ekonomi negara.

Technology Park Malaysia (TPM) berbangga bahawa pada tahun 2015, pencapaian skor Indeks Petunjuk Prestasi (KPI) mengagumkan sebanyak 92 peratus berbanding 90 peratus untuk kedua-dua bagi tahum 2014 dan 2013.

Pencapaian keseluruhan bagi kedua-dua tahun dianggap sangat baik dan di luar jangkaan.

Sejak tiga tahun yang lalu, senario ekonomi adalah sangat mencabar. Walau bagaimanapun, ia tidak menghalang TPM untuk mengambil inisiatif dalam meneroka langkah-langkah strategik untuk meningkatkan kecekapan operasinya.

Antara inisiatif utama ialah pelaksanaan Sistem TPM Enterprise Management yang bertujuan untuk meningkatkan kecekapan, integriti, tadbir urus korporat dan ketelusan operas.

Sistem tersebut adalah amalan terbaik antarabangsa yang membolehkan semua pekerja memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menyumbang secara positif untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti keseluruhan syarikat.

Diperakui sebagai pemandu dalam sistem inovasi negara, TPM akan terus memainkan peranan penting dalam transformasi ekonomi dan sosial negara.

Sumbangannya akan membentuk asas ke arah mencapai aspirasi negara untuk menjadi sebuah ekonomi berasaskan pengetahuan dan status negara maju dalam masa terdekat.

Ia sangat penting bagi TPM untuk terus bergerak seiring dengan perkembangan global terkini dalam bidang sains, teknologi dan inovasi untuk memberi kuasa kepada rakyat Malaysia, usahawan dan perniagaan untuk mendapat kelebihan daya saing di pasaran antarabangsa.

Selain mengekalkan peranan pembangunan yang kritikal dalam menyokong agenda sains, teknologi dan inovasi (STI) kebangsaan, TPM akan terus melaksanakan inisiatif baharu untuk terus mencapai tahap yang lebih tinggi dan kepimpinan pasaran sejajar dengan wawasan jangka panjang dan misinya.

Untuk mencapai kejayaan yang lebih besar sebagai bertaraf dunia technopolis, TPM telah membangunkan pelan strategik jangka panjang yang menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran ekonomi global dengan pesat.

Pelan hala tuju ini menggabungkan unsur-unsur utama transformasi fizikal, kemajuan teknologi dan amalan perniagaan terbaik antarabangsa.

Menyedari peluang yang amat besar yang ditawarkan oleh industri makanan dan minuman halal di seluruh dunia, TPM Biotech melabur lebih RM10 juta dalam pembangunan Makmal Sains Halal.

Kemudahan tersebut dilengkapi dengan teknologi terkini untuk ujian dan analisis keperluan halal selaras dengan penanda aras antarabangsa.

Kemudahan pengilangan di TPM Biotech Pahang dan Perlis telah memperoleh status Amalan Pengilangan Baik (GMP), yang diberikan oleh Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan (BPFK), Kementerian Kesihatan.

Kedua-dua kemudahan mempunyai kapasiti pengeluaran bulanan gabungan yang menghasilkan 500,000 bungkus, produk GMP sebanyak 50,000 botol atau 3,000,000 dan cabutan sehingga 10 tan sebulan. Untuk minuman, TPM Bioteck itu boleh menghasilkan kira-kira 24,000 botol dan ekstrak beku kering sebanyak 200kg sebulan.

Bimbing usahawan tembusi pasaran luar

Menurut Datuk Ahmad Fauzi Zahari, kemudahan tersebut memperoleh akreditasi yang diiktiraf pada peringkat antarabangsa dengan ISO 9001: 2008 dan IEC 17025 pensijilan serta diluluskan halal oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim).

Di samping itu katanya, kawasan pemprosesan makanan Technology Park Malaysia (TPM) merupakan kemudahan Analisis Bahaya dan Titik Kawalan Kritikal (HACCP) yang bertauliah.

Semua akreditasi, pensijilan dan kapasiti pengeluaran komersial yang besar ini menjadikan TPM Biotech pilihan utama bagi produk dan perkhidmatan pada peringkat akar umbi usahawan.

“Sejak tahun 2007, kami membantu lebih 1,800 biopreneurs, dan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) dengan menyediakan kemudahan dan perkhidmatan pengeluaran yang diperlukan termasuklah antaranya makmal analisis, standard dan kawalan kualiti serta khidmat nasihat halal.

“Produk tersebut melibatkan makanan berasaskan herba, makanan tambahan, bahan-bahan dan pes untuk nutriseutikal (kapsul) produk.

“Kami berbangga dengan beberapa biopreneurs dan PKS kita yang bermula dari bawah sifar pada mulanya dan telah menembusi pasaran global,’’ ujarnya.

TPM juga kata beliau melabur RM20 juta dalam Pusat Inkubator Bioteknologi (BIC) untuk menggalakkan biopreneurs dan PKS untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan (R&D). Ini juga untuk menarik pengembangan penyewa bioteknologi di dalam kampus TPM.

Walaupun TPM membantu lebih daripada 1,800 biopreneurs dan PKS, pihaknya percaya peluang perniagaan dalam sektor tersebut masih banyak dan terbuka luas untuk ekspolarasi baharu.

Lagipun, kata beliau, sektor bioteknologi adalah pelbagai dan terdapat peningkatan permintaan terhadap produk berasaskan herba dan semula jadi.

Dengan bergerak kehadapan untuk meneroka peluang-peluang baharu, pihaknya bekerjasama rapat dengan BeeZMall yang menceburi bidang e-dagang dan pemasaran.

Inisiatif tersebut berpotensi mempunyai jangkauan yang lebih luas melalui pemasaran dalam talian akan menjadi lebih murah.

Inisiatif lain adalah dengan meningkatkan kemudahan dan perkhidmatan pengeluaran agensinya secara berterusan untuk menampung kapasiti yang semakin meningkat dan juga melahirkan biopreneurs utama dan usahawan.

TPM juga kata beliau membantu syarikat Korea untuk menubuhkan makmal mereka.

“Kami juga telah menyediakan kursus jangka pendek kepada syarikat Korea dan Jepun bagi perkhidmatan makmal halal.

“TPM pernah bekerjasama dengan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) bagi inisiatif R&D. Kerjasama ini selari dengan fokus utama kami untuk menggalakkan dan membangunkan sektor bioteknologi herba dari peringkat akar umbi dengan sasaran terdiri daripada bakal usahawan dan PKS,” tambahnya.

Dalam perjalanan apa jua perniagaan, terdapat pelbagai cabaran yang akan kita hadapi seperti isu-isu yang berkaitan dengan struktur kos, persaingan, perkembangan teknologi dan modal insan.

Cabaran dalam perkhidmatan inkubator adalah menjadi tanggungjawab TPM untuk memupuk usahawan teknologi baharu dan usahawan dalam bidang masing-masing dengan memastikan kejayaan pengkomersialan produk dan perkhidmatan mereka.

Cabaran lain adalah tidak semua yang baharu boleh dikomersialkan ke dalam pasaran. Beberapa idea-idea baharu yang benar-benar khusus hanya diperlukan atau digunakan oleh agensi-agensi kerajaan untuk pembangunan masyarakat.

Antara cabaran utama yang dihadapi TPM sebagai inkubator adalah proses mendidik syarikat baharu atau syarikat-syarikat mengenai keperluan untuk mematuhi peraturan kerajaan untuk pembiayaan dan geran untuk projek-projek mereka. Permohonan untuk geran dan pembiayaan adalah salah satu cabaran terbesar.