Naib Presiden dan Ketua Ja­batan Pemasaran dan Deposit Bank Muamalat, Wan Hosni Wan Kamal berkata, antara pro­duk yang dijangka menyumbang kepada pertumbuhan itu adalah Ez-Zakat Muamalat iaitu kemudahan pengiraan dan potongan zakat secara automatik bagi akaun simpanan dan semasa.

“Kami adalah bank pertama di Malaysia yang menawarkan perkhidmatan seperti ini kepa­da para pendeposit. Kemudahan ini merupakan tambahan ke­pada perkhidmatan pembayaran oleh bank selain kaedah potongan gaji, bayaran di kaun­ter dan perbankan internet.

“Dengan segala kemudahan dan inovasi terkini yang kami tawarkan ia mampu menarik le­bih ramai pendeposit baharu untuk membuka akaun bersa­ma Bank Muamalat,” katanya dalam sidang akhbar pelancaran Ez-Zakat di sini hari ini.

Yang turut hadir, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Bank Muamalat, Khairul Kamarudin; Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri; Naib Presiden Kanan Bank Muamalat, Dr. Shamsiah Abdul Karim dan Pengurus Besar Kanan Operasi Pusat Pu­ngutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayan Persekutuan (PPZ MAIWP), Mohamed Hassan.

Sementara itu, Shamsiah ber­kata, Ez-Zakat Muamalat di­jangka menyumbang kepada pe­ningkatan 10 peratus nilai ku­tipan zakat berbanding tahun lalu yang dibayar melalui bank itu.

Katanya, inovasi yang ditawarkan mampu menarik perhatian pelanggan dengan pengi­raan automatik apabila cukup haul dan nisab sekali gus menjadikan mereka lebih peka untuk menunaikan kewajipan.

“Ez-Zakat Muamalat ditawarkan di semua 64 cawangan Bank Muamalat di seluruh negara. Buat masa ini kadar pe­ngi­raan zakat adalah mengikut amalan PPZ MAIWP dan akan diperluaskan mengikut kadar zakat negeri-negeri lain tidak lama lagi.

“Para pendeposit akan dimaklumkan apabila telah cukup haul dan nisab dan bank perlu mendapatkan kebenaran sebelum boleh membuat pemotongan zakat. Pendeposit juga mendapat pelepasan cukai pendapatan,” ujarnya.

Bank Muamalat kini memiliki satu juta pendeposit dengan 95 peratus daripadanya beragama Islam.