Namun sikap tidak prihatin dan sentiasa ambil mudah segelintir pengguna motosikal sering kali me­nimbulkan rasa kurang selesa kepada orang ramai terutama penjalan kaki dan pengguna kenderaan lain.

Tinjauan Utusan Malaysia di sekitar pekan Alor Gajah di sini mendapati banyak pengguna motosikal meletakkan motosikal mereka di lokasi tidak sepatutnya seperti petak parkir kereta, depan premis perniagaan dan di kaki lima.

Hal ini secara tidak langsung menyumbang kepada masalah lot parkir kereta tidak mencukupi selain mencacatkan pemandangan.

Keadaan tersebut juga menghalang laluan siar kaki sehingga menyukarkan orang ramai menggunakan ruang ber­kenaan.

Hasil tinjauan turut mendapati masalah itu berpunca daripada sikap penggunggang motosikal yang keberatan untuk meletakkan kenderaan mereka di lot parkir motosikal yang disediakan.

Walaupun kebanyakan lot parkir motosikal tidak dikenakan bayaran, ramai masih tidak memanfaatkannya kerana beberapa faktor termasuk jauh dari lokasi yang ingin dituju, tahap ke­selamatan yang terjamin, tiada tempat teduh dan lain-lain lagi.

Sehubungan itu, diharap pihak Majlis Perbandaran Alor Gajah (MPAG) dapat memastikan perkara tersebut tidak berlaku dengan mengetatkan penguatkuasaan termasuk memberi amaran atau saman kepada mereka yang berbuat demikian.

Jika kereta atau kenderaan lain boleh dikenakan tindakan kerana parkir di tempat tidak sepatutnya, penunggang moto­sikal juga wajar mendapat tindakan yang sama ke­rana ia termaktub dalam pe­raturan majlis.

Masalah ini di­lihat terus berlarutan dise­babkan faktor pe­nguatkuasaan yang lemah selain sesetengah penguat kuasa yang menganggap­nya tidak mem­beri masalah kepada pengguna lain.

Apabila ia dianggap tidak memberi masalah, maka lebih ramai lagi pengguna motosikal akan me­lakukan perkara sama de­ngan meletakkan kenderaan mereka sesuka hati tanpa bimbang dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa.

Untuk bergerak menjadi sebuah negeri maju, mentaliti tersebut perlu diubah dan selari dengan apa yang dilaksanakan masyarakat di negara maju yang sentiasa patuh pada peraturan walaupun ia perkara kecil.