P182
PENSIANGAN
Sabah
PartiUndi
BN11783
PKR9469
Solidariti2839
PCS212
Bebas65
2018
Pengundi: 31,377
Jumlah Undi: 24,896 Undi Rosak: 528 Peratus Mengundi: 79.34
Tan Sri Arthur Joseph Kurup
Tan Sri Arthur Joseph Kurup
BN
11,783 (2,314)
Raymond Ahuar
Raymond Ahuar
PKR
9,469
Richard Joe Jimmy
Solidariti
2,839
Maidin Atak @ Maidin Osman
Maidin Atak @ Maidin Osman
PCS
212
Engah Sintan @ Dahlan Abdullah
Engah Sintan @ Dahlan Abdullah
Bebas
65
2013
Pengundi: 26,194 Pecahan Kaum: BBI:86% BI:12% C:1%
Jumlah Undi: 21,391 Undi Rosak: 483 Peratus Mengundi: 81.66
Tan Sri Joseph Kurup
Tan Sri Joseph Kurup
BN
9,467 (1,744)
Richard Sakian Gunting
PKR
7,723
Martin Tomy @ Tommy
Martin Tomy @ Tommy
STAR
3,554
Fatimah Agitor @ Mohd Daud
Bebas
152
2008
Pengundi: 19,712 Pecahan Kaum: B/I:12.05% B/B/I:86.01% C:1.87% L:0.07%
Tan Sri Joseph Kurup
Tan Sri Joseph Kurup
BN
2004
Pengundi: 18,074
Jumlah Undi: 12,271 Undi Rosak: 562 Peratus Mengundi: 67.89
Bernard S. Maraat @ Ben
BN
5,880 (608)
Martin Tomy @ Tommy
Martin Tomy @ Tommy
BEBAS
5,272
Samson S. Koroh @ Razali Suffian
BEBAS
557