N8
TITI SERONG
Perak
PartiUndi
PKR7600
BN7460
Pas6993
2018
Pengundi: 26,726
Jumlah Undi: 22,318 Undi Rosak: 265 Peratus Mengundi: 83.51
Hasnul Zulkarnain Abd. Munaim
Hasnul Zulkarnain Abd. Munaim
PKR
7,600 (140)
Norsalewati Mat Norwani
Norsalewati Mat Norwani
BN
7,460
Abu Bakar Hussian
Abu Bakar Hussian
Pas
6,993
2013
Pengundi: 28,107 Pecahan Kaum: M:73.99% C:18.08% I:7.90% L:0.03%
Jumlah Undi: 24,321 Undi Rosak: 341 Peratus Mengundi: 86.53
Abu Bakar Hussian
Abu Bakar Hussian
Pas
12,839 (1,794)
Abu Bakar Mat Ali
Abu Bakar Mat Ali
BN
11,045
2008
Pengundi: 24,210 Pecahan Kaum: M:73.99% C:18.08% I:7.90% L:0.03%
Jumlah Undi: 19,151 Undi Rosak: 276 Peratus Mengundi: 79.1
Dr. Khalil Idham Lim Abdullah
Dr. Khalil Idham Lim Abdullah
Pas
10,012 (1,149)
Abu Bakar Mat Ali
Abu Bakar Mat Ali
BN
8,863
2004
Pengundi: 23,552
Jumlah Undi: 18,399 Undi Rosak: 258 Peratus Mengundi: 78.12
Abu Bakar Mat Ali
Abu Bakar Mat Ali
BN
10,364 (2,587)
Ahmad Azhar Sharin
Ahmad Azhar Sharin
Pas
7,777
1999
Pengundi: 21,656 Pecahan Kaum: M:75.6% C:17.8% I:6.4% L:0.2%
Jumlah Undi: 15,617 Undi Rosak: 363 Peratus Mengundi: 72.11
Ahmad Azhar Sharin
Ahmad Azhar Sharin
Pas
8,358
Abdul Latif Mat Ali
BN
6,896