N55
PASIR BEDAMAR
Perak
PartiUndi
PKR19480
BN4960
Pas939
2018
Pengundi: 31,439
Jumlah Undi: 25,605 Undi Rosak: 226 Peratus Mengundi: 81.44
Terence Naidu @ Raja Naidu
Terence Naidu @ Raja Naidu
PKR
19,480 (14,520)
Kong Sun Chin
Kong Sun Chin
BN
4,960
S. Kumaresan
S. Kumaresan
Pas
939
2013
Pengundi: 31,411 Pecahan Kaum: C:69% M:17% I:14%
Jumlah Undi: 24,965 Undi Rosak: 282 Peratus Mengundi: 79.48
Terence Naidu
DAP
18,860 (13,037)
Datuk Seri Dr. M. Kayveas
Datuk Seri Dr. M. Kayveas
BN
5,823
2008
Pengundi: 28,745 Pecahan Kaum: M:16.33% C:69.45% I:14.13L:0.09%
Jumlah Undi: 19,734 Undi Rosak: 338 Peratus Mengundi: 68.65
Seah Leong Peng
DAP
13,655 (7,914)
Lee Heng
BN
5,741
2004
Pengundi: 29,516
Jumlah Undi: 19,168 Undi Rosak: 459 Peratus Mengundi: 64.94
Sean Leong Peng
DAP
11,050 (3,391)
Lee Heng
BN
7,659
1999
Pengundi: 31,441 Pecahan Kaum: M:15.9% C:69.5% I:14.5% L:0.1%
Jumlah Undi: 20,259 Undi Rosak: 465 Peratus Mengundi: 64.43
Seah Leong Peng
DAP
12,416
Teiw Book Toh @ Tiew Bok Thoh
BN
7,378