N41
GUM-GUM
Sabah
PartiUndi
Warisan4710
BN4112
PHR252
PKS81
PPRS63
2018
Pengundi: 12,460
Jumlah Undi: 9,447 Undi Rosak: 229 Peratus Mengundi: 75.82
Arunarsin Taib
Arunarsin Taib
Warisan
4,710 (598)
Datuk Juslie Ajirol
Datuk Juslie Ajirol
BN
4,112
Dahil Masdik
Dahil Masdik
PHR
252
Joilin @ Christine Bugung
Joilin @ Christine Bugung
PKS
81
Jamaludin Lamba
Jamaludin Lamba
PPRS
63
2013
Pengundi: 11,734 Pecahan Kaum: BI:50% C:26% BBI:18%
Jumlah Undi: 9,248 Undi Rosak: 180 Peratus Mengundi: 78.81
Datuk Zakaria Mohd. Edris
Datuk Zakaria Mohd. Edris
BN
5,548 (2,357)
Ahmad [email protected] Mohd Jaini
PKR
3,191
STAR
301
2008
Pengundi: 9,993 Pecahan Kaum: B/I:68.05% B/B/I:7.50% C:24.16% L:0.30%
Datuk Zakaria Mohd. Edris
Datuk Zakaria Mohd. Edris
BN
2004
Pengundi: 9,173
Jumlah Undi: 5,069 Undi Rosak: 209 Peratus Mengundi: 55.26
Zakaria Mohd Edris @ Tubau
Zakaria Mohd Edris @ Tubau
BN
3,679 (2,498)
Tan Mui Ling @ Zaharah Tan
KEADILAN
1,181