N28
SINDUMIN
Sabah
PartiUndi
Warisan6648
BN5888
PHR273
2018
Pengundi: 16,873
Jumlah Undi: 13,013 Undi Rosak: 204 Peratus Mengundi: 77.12
Yusof @ Josree Yacob
Yusof @ Josree Yacob
Warisan
6,648 (760)
Datuk Sapawi Amat Wasali @ Ahmad
Datuk Sapawi Amat Wasali @ Ahmad
BN
5,888
Patrick Sadom
Patrick Sadom
PHR
273
2013
Pengundi: 15,400 Pecahan Kaum: BBI:52% BI:42% C:5%
Jumlah Undi: 12,607 Undi Rosak: 340 Peratus Mengundi: 81.86
Ahmad Bujang
Ahmad Bujang
BN
8,024 (4,323)
Harunsah Ibrahim
PKR
3,701
Amde @ Hamdi Sidik
SAPP
357
Semion @ Fred Semion Sakai
STAR
165
2008
Pengundi: 12,828 Pecahan Kaum: B/I:72.16% B/B/I:21.34% C:5.96% L:0.54%
Jumlah Undi: 9,549 Undi Rosak: 185 Peratus Mengundi: 74.43
Ahmad Bujang
Ahmad Bujang
BN
5,634 (1,904)
Ramli Dua
PKR
3,730
2004
Pengundi: 12,644
Jumlah Undi: 8,693 Undi Rosak: 65 Peratus Mengundi: 68.75
Sapawi Amat Wasali @ Ahmad
Sapawi Amat Wasali @ Ahmad
BN
5,073 (1,668)
Ramle Dua
BEBAS
3,405
Sumayung Using
MDP
150