N18
AYER MOLEK
Melaka
PartiUndi
BN6951
PKR5146
Pas3082
Bebas79
2018
Pengundi: 17,703
Jumlah Undi: 15,455 Undi Rosak: 197 Peratus Mengundi: 87.3
Rahmad Mariman
Rahmad Mariman
BN
6,951 (1,805)
Farhan Ibrahim
Farhan Ibrahim
PKR
5,146
Jantan Abdullah
Jantan Abdullah
Pas
3,082
Kamarolzaman Mohd Jidi
Bebas
79
2013
Pengundi: 15,554 Pecahan Kaum: M:86.91% C:8.24% I:4.53% L:0.31%
Jumlah Undi: 13,953 Undi Rosak: 202 Peratus Mengundi: 89.71
Datuk Md Yunos Husin
Datuk Md Yunos Husin
BN
8,756 (3,761)
Md Khairi Abd Aziz
Pas
4,995
2008
Pengundi: 12,216 Pecahan Kaum: M:86.25% C:9.50% I:4.18% L:0.07%
Jumlah Undi: 10,257 Undi Rosak: 170 Peratus Mengundi: 83.96
Datuk Md. Yunos Husin
Datuk Md. Yunos Husin
BN
6,433 (2,779)
Salim Tahir
Pas
3,654
2004
Pengundi: 11,021
Jumlah Undi: 9,378 Undi Rosak: 181 Peratus Mengundi: 85.09
Md Yunos Husin
Md Yunos Husin
BN
6,527 (3,857)
Md Yasin Abd Ghani
Pas
2,670
1999
Pengundi: 16,807 Pecahan Kaum: M:63.1% C:31.8% I:4.7% L:3.5%
Jumlah Undi: 13,490 Undi Rosak: 257 Peratus Mengundi: 80.26
Datuk Momin Abdul Aziz
BN
7,429
Md. Yassin Abdul Ghani
Pas
5,804