ABD. AZIZ SHEIKH FADZIR
ABD. AZIZ

Dalam urusniaga terbabit UMNO telah melepaskan pegangan ke atas 35 juta unit saham Utusan kepada Opulence Asia Sdn Bhd.

Opulence Asia Sdn Bhd merupakan syarikat milik penuh Pengerusi Eksekutif Utusan, Datuk Abd Aziz Sheikh Fadzir.

Berita lanjut menyusul. - UTUSAN ONLINE