ZAINAL RAHIM SEMAN

Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), Datuk Seri Zainal Rahim Se­man berkata, penilaian itu penting bagi memastikan ki­ra-kira 5,000 mahasiswa perubatan yang tamat pe­ngajian setahun serta mere­ka yang menjalani latihan selama dua tahun benar-benar layak serta mahu menjadi doktor.

“Berdasarkan kajian JPA, daripada 5,000 yang tamat pengajian setahun dan menjalani latihan selama dua ta­hun, hanya 2,500 sahaja yang benar-be­nar mempunyai kesungguhan serta minat untuk menjadi doktor perubatan.

“Oleh itu, perlu ada kaedah tertentu bagi menilai kecenderungan atau minat mereka untuk terus menjadi doktor perubatan, pergigian dan ahli farmasi,” katanya.

Beliau berkata demikian dalam sesi interaksi bersama mahasiswa tajaan JPA di Universiti Malaysia Sabah (UMS) di sini hari ini.

Yang hadir sama Setia­usa­ha Persekutuan Sabah, Datuk Nor Rizan Mohd. Thani serta Timbalan Naib Canselor UMS, Prof. Madya Dr. Ismail Ali.

Zainal Rahim menambah, terdapat lulusan yang me­mi­lih untuk berkhidmat di sektor swasta dan mem­bu­ka perniagaan dalam bi­dang perubatan selepas me­namatkan latihan.

“Perkara ini (berkhidmat) di sektor swasta adalah pi­li­han mereka tetapi kerajaan amat mengalu-alukan mereka supaya terus menabur bakti di hospital kerajaan,” ka­tanya.

Ditanya sekiranya 5,000 lulusan pe­ngajian perubatan menunjukkan mi­nat dan kesungguhan, Zainal Rahim menjelaskan, mereka akan ditempatkan secara berperingkat-peringkat bergan­tung kepada kekosongan.