Daerah Dalat:

1. Sekolah Klid/Plajau (59 murid, 13 guru dan lapan bukan guru)

2. Sekolah Kebangsaan St John Kampung Medong (Mubaligh) (259 murid, 30 guru dan empat bukan guru)

3. Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Chin Hua (175 murid, 19 guru dan dua bukan guru)

4. Sekolah Menengah Kebangsaan Dalat (870 murid, 68 guru dan 15 bukan guru)

5. Sekolah Kebangsaan St Benard (152 murid, 18 guru dan empat bukan guru)

6. Sekolah Kebangsaan Kampung Tanam (159 murid, 18 guru dan enam bukan guru)

7. Sekolah Kebangsaan St Luke Nanga Baoh (M) (42 murid, 14 guru dan lapan bukan guru)

Daerah Selangau:

1. Sekolah Kebangsaan Nanga Selangau (337 murid, 24 guru dan 10 bukan guru)

2. Sekolah Kebangsaan Iban Union (32 murid, 11 guru dan lapan bukan guru)

3. Sekolah Kebangsaan Sungai Buloh (134 murid, 12 guru dan 11 bukan guru)

4. Sekolah Kebangsaan Sungai Anak (92 murid, 12 guru dan dua bukan guru)

5. Sekolah Kebangsaan Nanga Kua (87 murid, 11 guru dan enam bukan guru)

6. Sekolah Kebangsaan Kuala Lemai (19 murid, sembilan guru dan tujuh bukan guru)

7. Sekolah Kebangsaan Sungai Pakoh (36 murid, 12 guru dan tujuh bukan guru)

8. Sekolah Kebangsaan Sungai Kemena (150 murid, 19 guru dan 11 bukan guru)

9. Sekolah Kebangsaan Ulu Sungai Arip (86 murid, 12 guru dan lapan bukan guru)

10. Sekolah Kebangsaan St Mathew Sekuau (M) (97 murid, 13 guru dan lapan bukan guru)

11. Sekolah Kebangsaan St Mark (M) (53 murid, 14 guru dan enam bukan guru)

12. Sekolah Kebangsaan Kuala Pelugau (103 murid, 16 guru dan lapan bukan guru)

13. Sekolah Kebangsaan Nanga Tajam (93 murid, 12 guru dan tujuh bukan guru)

Daerah Mukah:

1. Sekolah Kebangsaan Kuala Kenyana (35 murid, 13 guru dan tujuh bukan guru)

2. Sekolah Kebangsaan Kampung Jebungan (153 murid, 17 guru dan empat bukan guru)

3. Sekolah Kebangsaan Kampung Sau (62 murid, 12 guru dan seorang bukan guru)

4. Sekolah Kebangsaan Kampung Teh (125 murid, 17 guru dan 10 bukan guru)

5. Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Ek Hua (82 murid, 12 guru dan tiga bukan guru)

6. Sekolah Kebangsaan Penakup Ulu (80 murid, 14 guru dan tiga bukan guru)

7. Sekolah Kebangsaan Lubok Bemban (78 murid, 12 guru dan lapan bukan guru)

8. Sekolah Kebangsaan Sungai Liuk (128 murid, 13 guru dan lapan bukan guru)

Daerah Serian:

1. Sekolah Kebangsaan Sumpas (24 murid, 11 guru dan dua bukan guru)

2. Sekolah Kebangsaan Tanah Puteh (86 murid, 15 guru dan tujuh bukan guru)

Daerah Samarahan:

1. Sekolah Jenis Kebangsaan Chung Hua Semera (57 murid, 13 guru dan dua bukan guru)

2. Sekolah Kebangsaan Kampung Melayu (245 murid, 21 guru dan enam bukan guru)

3. Sekolah Kebangsaan St John (M) (142 murid, 13 guru dan tiga bukan guru)

Daerah Bintulu:

1. Sekolah Kebangsaan Ulu Segan (299 murid, 17 guru dan 10 bukan guru)

2. Sekolah Kebangsaan Sungai Silas (57 murid, 13 guru dan dua bukan guru)

Daerah Sibu:


1. Sekolah Kebangsaan Sungai Naman (51 murid, 15 guru dan dua bukan guru)

Daerah Baram:

1. Sekolah Kebangsaan Long Sobeng (34 murid, 12 guru dan tujuh bukan guru)

2. Sekolah Kebangsaan Long Lenei (44 murid, 12 guru dan lapan bukan guru)

3. Sekolah Kebangsaan Penghulu Baya Mallang ( 14 murid dan lapan guru)

4. Sekolah Kebangsaan Batu Bungan ( 109 murid, 14 guru dan sembilan bukan guru)

5. Sekolah Kebangsaan Pengarah Enteri (122 murid, 15 guru dan sembilan bukan guru)

Daerah Limbang:

1. Sekolah Kebangsaan Ulu Lubai (27 murid, 13 guru dan tiga bukan guru)

2. Sekolah Kebangsaan RC Kubong (140 murid, 12 guru dan tiga bukan guru)

3. Sekolah Kebangsaan Nanga Merit (52 murid, 12 guru dan lapan bukan guru)

4. Sekolah Kebangsaan Kuala Awang (80 murid, 13 guru dan dua bukan guru)

5. Sekolah Kebangsaan Kubong (60 murid, 11 guru dan tiga bukan guru)

6. Sekolah Kebangsaan Merambut (63 murid, 12 guru dan lapan bukan guru

Daerah Lawas:

1. Sekolah Kebangsaan Aru Baru (77 murid, 13 guru dan dua bukan guru)

2. Sekolah Menengah Kebangsaan Sundar (472 murid, 42 guru dan 10 bukan guru)

3. Sekolah Kebangsaan Long Tukon (43 murid, 12 guru dan tujuh bukan guru)

4. Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Soon Hwa Sundar (45 murid, 13 guru dan dua bukan guru)

5. Sekolah Kebangsaan Luagan (112 murid, 13 guru dan tiga bukan guru)

6. Sekolah Kebangsaan Sundar (270 murid, 20 guru dan 10 bukan guru)

Daerah Julau:

1. Sekolah Kebangsaan Nanga Serau (58 murid, 11 guru dan tujuh bukan guru)

Daerah Sebauh:

1. Sekolah Kebangsaan Hermanus Assan (76 murid, 14 guru dan tujuh bukan guru)

- BERNAMA