Pastikan sesuatu berita itu benar sebelum sebar

Tazkirah: Pastikan sesuatu berita itu benar sebelum sebar