LIMA 2017 mula jadi tumpuan

Pameran Udara dan Maritim Antarabangsa Malaysia (LIMA) 2017 mendapat liputan terbesar sepanjang penganjurannya.

LIMA yang memasuki edisi ke-14 sejak diadakan pada 1991 itu mendapat liputan 550 wakil media tempatan dan antarabangsa.