Asas kewangan untuk beli rumah

Simposium hartanah Utusan 2017 23 & 24 September 2017, 9 pagi - 5 petang di Dewan Besar, Utusan Melayu (Malaysia) Berhad.