Advokasi Ilmuwan: Kerjasama Universiti-industri, apa masalahnya?

BATU PAHAT 17 Mac – Penuntut universiti yang menjalani latihan amali di industri wajar didedahkan dengan peluang kerja sebenar supaya mereka memahami dengan lebih mendalam skop tugas yang perlu dilakukan selepas bergelar siswazah.

Naib Canselor Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Prof. Dr. Wahid Razzaly berkata, peluang berkenaan membolehkan pihaknya melahirkan siswazah yang kompetitif untuk pasaran kerja bagi memenuhi permintaan industri.