5 Trend yang bakal merubah pasaran hartanah buat selama-lamanya

Simposium hartanah Utusan 2017 23 & 24 September 2017, 9 pagi - 5 petang di Dewan Besar, Utusan Melayu (Malaysia) Berhad.