Utusan klarifikasi
Selanjutnya, Artikel Tersebut tidak membawa makna bahawa En Noor Hisham tidak boleh dipercayai atau sebaliknya tidak layak untuk memegang jawatan dalam persatuan sukan.