Lokasi: University of Edinburgh, Scotland
Daripada: Farah Nadhira Ahmad Rauf