Atas tujuan yang sama, Jabatan Pertanian baru-baru ini mengadakan Sambutan Hari Inovasi 2016 yang diadakan di Putrajaya dengan penyertaan daripada peringkat pegawai dan petani seluruh negara.

Ketua Pengarah Pertanian, Datuk Ahmad Zakaria Mohamed Sidek, berkata, pemilihan pemenang anugerah dinilai oleh Unit Permodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) mengikut kriteria yang telah ditetapkan sebagai panduan untuk menilai setiap aktiviti dan produk inovasi dihasilkan.

Beliau berkata, hari inovasi merupakan hari kemuncak dan pengiktirafan kepada pegawai dan petani yang telah berjaya. Namun apa yang penting bagi Jabatan Pertanian adalah penekanan terhadap semangat membudayakan inovasi dalam perkhidmatan awam. Menurutnya lagi, semasa berkhidmat kakitangan jabatan perlu melihat apakah perkara yang boleh diperbaiki lalu sekali gus dapat meningkatkan produktiviti yang kemudiannya secara tidak langsung dapat mengurangkan kos.

“Kesudahannya tindakan kita itu tadi dapat meninggalkan kesan dengan impak positif pada golongan sasaran. “Jabatan Pertanian amat mengambil berat terhadap kumpulan sasar kami iaitu golongan petani dan usahawan. Dengan adanya acara sambutan inovasi seperti ini sekali gus menjadi galakan kepada petani untuk berinovasi,” jelasnya yang turut menyampaikan anugerah kepada pemenang.

Sebanyak lapan buah Anugerah iaitu Anugerah Inovasi Teknologi Pertanian Kategori Pegawai dan Petani, Anugerah Khas Inovasi Teknologi Pertanian Kategori Pegawai dan Petani, Daerah Perkhidmatan Pengembangan Inovatif 2016, Ejen Pengembangan Kawasan Inovatif, Pengurusan Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) Cemerlang dan Pengurusan Inovatif kategori terbaik kepada lebih 39 peserta kesemuanya.