Dalam sesebuah laman web, sistem login digunakan bagi membolehkan pengguna berdaftar untuk mengakses ruang admin. Pengguna perlu memasukkan username dan password yang kemudian akan disemak dengan pangkalan data.

Jika pasangan username dan password yang dimasukkan adalah berpadanan dengan maklumat yang tersimpan dalam pangkalan data, pengguna tadi akan dibawa ke ruang admin. Jika tidak, pengguna akan dibawa semula ke ruangan login.

Tanpa membuang masa, mari kita mulakan latihan kali ini.

 

Semakan

Melalui latihan tadi, kita telah menghasilkan sebuah borang login yang memerlukan pengunjung memasukkan username dan password sebelum diberi akses ke ruang admin menggunakan Superglobal.

Apabila butang submit ditekan, maklumat tadi dihantar kembali kepada fail yang sama melalui arahan $_SERVER[‘PHP_SELF’] dalam tag <form>.

Apabila maklumat diterima, kod atur cara syarat If diguna untuk menyemak adakah maklumat yang diterima sama seperti yang disimpan.

Bagi kemudahan latihan, nilai username dan password dituliskan terus ke dalam fail yang sama.

Namun di dalam sistem sebenar, nilai username dan password akan disimpan dalam pangkalan data berkeselamatan tinggi.