Maka dengan (infrastruktur seperti) itu namanya akan dikenang sampai bila-bila. Dan dengan itu dia akan memperoleh ganjaran akhirat dan dicucuri dengan segala doa yang baik.

Keutamaan kerja raya (public works) semata-mata demi kepentingan rakyat menyerlahkan keistimewaan karya klasik dalam bidang etika kepemimpinan yang turut dikenali dengan judul Siyar al-Muluk ini.

Karya tersebut telah diiktiraf oleh dunia antarabangsa dan diterjemahkan ke bahasa Perancis (1893), Rusia (1949), Turki (1954), Jerman (1960), Inggeris (1960) dan Arab (1987). Buku terjemahan bahasa Inggerisnya mempunyai keterangan berikut: Many of Nizam al-Mulk’s fin­dings are as pertinent to government (and people) today as they were 900 years ago. Iaitu, banyak daripada hasil kefahaman Nizam al-Mulk tetap boleh kita manfaatkan pada hari ini seperti mana pada 900 tahun terdahulu.

Karya asal ditulis pada 1091 (39 bab) dan 1092 (11 bab) sebagai buku rujukan untuk Sultan Malik-shah, peme­rintah selama dua dekad empayar yang luasnya dari India hinggalah ke Mesir.

Penulisnya Nizam al-Mulk Abu ‘Ali al-Hasan bin ‘Ali, mangkat dalam tahun 1092 pada usia 74 tahun. Beliau berpengalaman dalam perkhidmatan sivil, fiskal dan tentera, sebagai Perdana Menteri merangkap panglima perang kerajaan Saljuq selama lebih 30 tahun.

Untuk tempoh 60 tahun selepas kematiannya pula, jawatan-jawatan tersebut digalas oleh anak-anak dan cucu lelakinya. Bahkan, sejarah merakamkan penglibatan aktif sembilan orang anak dan empat cucu lelakinya dalam perkhidmatan awam, kewangan negara dan ketenteraan.

Ahli-ahli sejarah menilai pentadbiran Nizam al-Mulk sebagai cukup berpandangan jauh dalam penyegaran siasah dan pemikiran Ahlus Sunnah di wilayah tengah dan timur dunia Islam ketika itu.

Beliau memenuhi kriteria-kriteria pemimpin cemerlang seperti dalam petikan pantun dua rangkap oleh tokoh budayawan Melayu Riau, Tenas Effendy:

Dijadikan pemimpin membawa barakah

Bersama menegak tuah dan maruah

Dijadikan ketua besar faedah

Umat sentosa rezeki bertambah

Dijadikan induk dia ternama

Negara terjaga umat terpelihara

Nizam al-Mulk sedar adalah tidak mencukupi untuk seseorang pemimpin sekadar mempunyai moral yang baik. Lebih daripada itu, beliau juga wajib untuk memiliki kemahiran memimpin, cekap dan berkesan dalam mencapai sesuatu matlamat. Di samping pelaksanaan kerja raya untuk kepentingan rakyat, kejayaan beliau sangat terserlah dalam bidang berikut, antaranya:

Pertama, penubuhan universiti dan asrama siswa me­lalui sistem wakaf. Kolej-kolej yang beliau dirikan dilengkapi dengan pembiayaan biasiswa dan tidak terhitung jumlahnya di bandar-bandar utama Iraq, Parsi dan Jazirah iaitu bahagian utara antara Sungai Tigris dan Sungai Furat.

Di universiti dan kolej tersebut, ilmu-ilmu falsafah, sains, kalam, dan undang-undang diajarkan secara sistematik. Melaluinya, bakal para pegawai yang akan diberi amanah untuk menjayakan kerajaan diasuh dan dipupuk.

Mereka diberikan hala tuju yang jelas untuk menghembuskan semangat baharu dalam siasah dan pemikiran Ahlus Sunnah secara umumnya — Asha‘irah dalam akidah dan Shafi‘iyyah dalam fekah secara khususnya.

Universiti beliau yang paling terkenal ialah Universiti Nizamiyyah di Baghdad yang dibuka dalam tahun 1067. Baginda menaungi ilmu dan persuratan, serta sangat kasih kepada ilmuwan dan sasterawan.

Pelantikan naib-naib canselor adalah terdiri daripada para sarjana yang cemerlang lagi berpengaruh dalam dunia ilmu. Antara yang terpenting ialah Abu Ishaq al-Isfarayini (pakar akidah, undang-undang dan hadis) dan Abu Hamid al-Ghazali (pakar akidah, undang-undang, pemikiran, sufi dan mujaddid).

Kedua, penghapusan cukai yang tidak selaras dengan syariah atau kemaslahatan rakyat — iaitu percukaian yang dipanggil mukus — mulai tahun 1086. Ini selari dengan tradisi 300 tahun terdahulu waktu kepemimpinan Khalifah ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz yang dalam tahun 717 telah menghapuskan percukaian mukus, sambil membacakan ayat al-Quran tentang seruan Nabi Shu‘ayb: “... dan ja­nganlah kamu mengurangkan atau merugikan manusia terhadap hak-hak mereka...”. (Hud, 11: 85).

Ketiga, kesungguhan dalam memastikan keamanan dan keselamatan warga negara daripada para penjenayah, penyamun dan perompak.

Keempat, ketulusan dalam mengurangkan kos per­belanjaan rakyat, dalam konteks agama dipelihara, ilmu pengetahuan dan sains dinaungi, harta dimanfaatkan untuk semua, hak untuk memiliki harta peribadi dijamin dan cukai pada kadar yang adil juga dipungut secara yang adil. Sedekad setelah inisiatif-inisiatif beliau dilaksanakan, buku-buku sejarah merakamkan ‘keamanan yang luar biasa dan kos sara hidup yang sangat rendah’ yang berlaku mulai tahun 1083.

DR. MOHD. SANI BADRON ialah Felo Utama/Pengarah, 
Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan, 
Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).