Apa yang saya maksudkan adalah semua jenis bahan berkaitan dunia Melayu seperti dokumen, surat, teks, terjemahan, buku dan lain-lain dalam bahasa Melayu atau bahasa asing seperti Rusia, Jerman dan Jepun bolehlah dikumpulkan di pusat berkenaan dalam bentuk asalnya atau Portable Document Format (PDF).

Daripada membuat bangunan tinggi melangit yang bermanfaat bagi syarikat asing yang mampu sahaja, eloklah kita fikirkan untuk mewujudkan pusat khusus untuk pembangunan tamadun bangsa kita.

PEJUANG BAHASA

Kuala Lumpur