Bagi golongan pertengahan dan miskin, kos rawatan yang semakin meningkat cukup membebankan.

Setiap pesakit memerlukan rawatan sebanyak tiga kali seminggu dengan kos rawatan antara RM2,000 hingga RM3,000 sebulan. Kadar sedemikian, sudah tentu di luar kemampuan kebanyakan daripada kita terutama golongan asnaf (berhak terima zakat).

PROFESOR MADYA DR. WAN ABDUL FATTAH WAN ISMAIL

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)