KEHADIRAN lalat yang terlalu banyak menggambarkan persekitaran tidak bersih serta boleh menjejaskan imej sesuatu kawasan dan juga penduduk setempat. GAMBAR HIASAN

Saya dapati di kedua-dua tempat ini, masalah yang amat ketara ialah kehadiran ribuan lalat yang amat merimaskan dan ini mencacatkan dari segi imej kebersihan tempat tumpuan pelancong.

Diharap pihak-pihak yang berkenaan dapat mengambil tindakan segera bagi mengatasi masalah pembiakan lalat ini sebelum imej kawasan tersebut dan juga imej negara terjejas.


PENCINTA TANAH AIR

Shah Alam. Selangor