Kenyataan beliau bahawa ‘sekali pun al-Quran dianggap sumber segala bidang ilmu tetapi itu adalah cerita beratus tahun dahulu’, langsung tidak boleh diterima kerana hakikatnya tiada bahasa lain yang lebih tinggi atau setaraf bahasa kitab suci ini.

Segala rahsia ilmu ada di dalam al-Quran dan boleh digali oleh sesiapa sahaja termasuk para sarjana bukan Islam. Soalnya, adakah saintis, teknokrat, profesional dan ilmuan ini bertakwa dan beriman kepada Allah SWT?

Zainuddin patut menilai semula pemikiran dan jati diri beliau.


HAMBA ALLAH