Islam telah menyediakan satu mekanisme untuk umatnya berkongsi harta kekayaan dengan orang lain melalui cara berwakaf.

Wakaf adalah satu amalan sunat dan amat digalakkan. Sesungguhnya amalan mewakafkan harta ke jalan yang baik akan diberi ganjaran pahala yang berkekalan dan berpanjangan selama harta wakaf itu masih ada dan terus dimanfaatkan.

Di negara kita, pengurusan wakaf diletakkan di bawah majlis agama Islam setiap negeri yang mempunyai unit khusus untuk menguruskan, menyelenggara dan melabur harta wakaf supaya dapat berkembang dan dapat dimanfaatkan oleh lebih ramai umat Islam.

MOHD. YAKOP IKRAM

Ipoh, Perak