Rumah terbabit telah dibina bilik-bilik tambahan yang disewakan kepada pendatang asing dari Indonesia dan Bangladesh.

Bayangkan jika terjadi kebakaran kerana setiap rumah menempatkan antara 60 hingga 100 orang.

Imej Malaysia sudah pasti akan terjejas, jika berlaku tragedi yang menyebabkan kematian warga asing dalam jumlah yang ramai.

Bertindaklah segera sebelum perkara buruk terjadi.

HAJI MUSTAFA

Kuala Lumpur