Merujuk kepada Utusan Malaysia bertarikh 22 Februari 2016, muka surat 28, Jabatan Penyiaran Malaysia (RTM) mengucapkan terima kasih atas cadangan yang dikemukakan berhubung slot khas ‘Hindi Klasik’ di TV2.

Cadangan tuan berkenaan penyediaan slot khas slot khas ‘Hindi Klasik’ di TV2 akan kami usulkan kepada pengurusan tertinggi RTM untuk dipertimbangkan.

Sehubungan itu, pihak jabatan mengucapkan terima kasih atas sokongan tuan terhadap rancangan yang disiarkan di RTM. Sekian, terima kasih.

JABATAN PENYIARAN MALAYSIA

Kuala Lumpur