Pengerusi YPC, Datuk Seri Syed Ali Alhabshee berkata, penganjuran seminar itu merupakan satu pendedahan positif kepada pelajar untuk mereka memahami perubahan yang berlaku dalam PT3 sekali gus meningkatkan persediaan untuk menghadapi peperiksaan tersebut.

"YPC sentiasa perihatin de­ngan setiap perubahan yang berlaku dalam sistem pendidikan dan berusaha melaksanakan beberapa sesi seminar kecemerlangan yang bertujuan membantu murid-murid di sekolah angkat demi me­ningkatkan prestasi, kejayaan serta pencapaian mereka," katanya.

Empat guru cemerlang mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik bertindak sebagai penceramah untuk membimbing pelajar terbabit.

PT3 yang merangkumi soalan berformat kemahiran berfikir aras tinggi mula dilaksanakan pada tahun ini bagi menggantikan pe­periksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR).

Peperiksaan baharu PT3 ini dilihat mampu mencabar daya kreativiti pelajar kerana memerlukan mereka berfikir lebih positif dan kreatif untuk mendapatkan jawapan yang betul dan tepat berban­ding PMR.