Pengerusi YPC, Datuk Seri Syed Ali Alhabshee berkata, bengkel pemantapan subjek Bahasa Melayu Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) 2016 ini diadakan berdasarkan permintaan guru terbabit yang perlukan maklumat tambahan serta bimbingan khusus berikutan perubahan format peperiksaan subjek berkenaan.

“Bengkel ini telah memberikan input berguna dan menunjukkan impak yang sangat baik kepada guru-guru terbabit dan diharap ini akan membolehkan mereka fokus dalam proses pengajaran dan pem­belajaran di bilik darjah menepati kehendak format baharu peperiksaan,” katanya.

Perubahan format peperiksaan UPSR subjek Bahasa Melayu melibatkan Kertas 1 dan Kertas 2 iaitu bahagian penulisan dan pemahaman.

Menurut Syed Ali, YPC sentiasa prihatin terhadap setiap isu yang dihadapi oleh guru-guru, terutama apabila berlaku sesuatu perubahan dalam format peperiksaan awam seperti UPSR.

“Sasaran YPC adalah untuk mem­bantu meringankan beban gu­ru-guru khususnya yang me­ngajar di sekolah-sekolah angkat YPC dan di seluruh Kuala lumpur amnya,” ujar beliau.

Bengkel ini diadakan de­ngan ke­rjasama Pejabat Pelajaran Wilayah Bangsar Pudu Kuala Lumpur.