Ketiga-tiga unsur di dalam sajak: perasaan + pemikiran + intelek mestilah seimbang. Seimbang dalam erti kata tiada satu pun yang berlebihan sehingga mengatasi yang lain. Tidak perlu kata-kata hebat dan abstrak yang pada permukaannya kelihatan gagah dan berdegar-degar. Misalnya kata: peperangan, kekejaman, kesengsaraan, kebobrokan dan yang sejenis dengannya.

Kata-kata yang terlalu biasa pun, jika kena cara meletak serta memadankannya, pun mampu mendirikan sebuah sajak yang hebat. Sebagai contoh cuba teliti sajak Aku karya Chairil Anwar. Kata-katanya biasa saja. Tetapi kenapa memikat?

Metafora, pengorangan, perlambangan dan lain-lain unsur stilistika itu adalah kerana pilihan peribadi penyair. Suka atau tidak suka. Namun dari segi mendokong makna ia bukanlah satu kemestian yang akan menjamin sajak tersebut menjadi memikat dan bermutu.

Keindahan yang dilebih-lebihkan akhirnya hanyalah menjadi buih sabun. Berlebihan, berbau wangi, tetapi tak kekal. Lain kalau kata yang langsung ke inti maknanya, terasa dalam dan tajam menukik.

Tetapi tanpa unsur stilistika pun sajak jadi kering dan kasar juga. Lalu tegasnya, segala sesuatu perlukan – keseimbangan. Selain itu wajar juga diperhatikan betapa sebuah sajak yang ditulis juga punya pola dan wacananya sendiri.

Di sinilah kebijakan penyair dituntut untuk menalar atau menyusun fikirannya ketika menuliskan sajak. Bagi seorang pemula, berlatihlah menghematkan kata dan menjadi pemilih yang berdisiplin.

Antaranya dengan berlatih menuliskan sajak yang setiap baris sekitar dua atau tiga kata dan jumlah keseluruhan baris sajaknya sekitar 12 hingga 15 baris sahaja. Pilih satu isu dan diberikan judul dengan hanya satu kata, misalnya Merdeka.

Tulislah berkali-kali sajak dengan judul ini dari sudut dan pendekatan yang berbeza. Setiap sajak diberikan serial (1), (2), (3) dan seterusnya.

Semua genre atau jenis karya dituliskan oleh penulisnya setelah dirinya mengalami atau berhadapan dengan sesuatu yang menyentuh perasaan serta pemikirannya. Melalui sesebuah karyanya itulah penulisnya mencurahkan apa yang dirasai serta difikirkannya. Demikian juga dengan sebuah sajak. Ia ditulis kerana penulisnya berasa tersentuh hati, perasaan dan pemikirannya.

Dalam kata lain, sebuah sajak ditulis oleh penulisnya dengan niat ingin menyampaikan sesuatu kepada pembaca karyanya. Apa yang ingin disampaikan oleh penulis ini boleh diibaratkan sebagai sebuah cerita, di mana penulis menceritakan rasa hati, perasaan dan fikirannya.

Kerana itulah dikatakan betapa menulis sajak itu samalah dengan menuliskan sebuah cerita. Jika ada cerita adalah sajaknya, jika tanpa cerita maka tiadalah juga sajaknya.

Ceritanya adalah cerita mengenai sesuatu. Cerita mengenai diri sendiri, alam sekitar, keluarga, alam persekolahan, masa lalu, masa kini, peperangan, kebahagiaan, kekecewaan, kegembiraan dan apa-apa sahajalah.

Oleh itu, dilihat sebagai suatu proses penciptaan, sebuah sajak bertitik tolak daripada sebuah cerita.

Peringkat permulaan proses penciptaannya, penulisnya perlu mencari dan memikirkan ceritanya itu terlebih dahulu. Usah peduli apakah cerita itu serius atau tidak, bererti atau tidak. Yang penting adalah sebuah cerita.

Untuk mencari atau memikirkan sebuah cerita itu bermula dengan soal Apa. Ceritanya Apa. Mengenai Apa. Inilah soal yang perlu diajukan kepada diri bertalu-talu. Sampai ketemu dan mendapat jawapannya, dalam bentuk sebuah atau suatu cerita yang dapat dijadikan nantinya sebagai sebuah sajak.

Maka itu, sebagai landas dari proses tanya dan jawab itu, dipergunakan teknik 5W + 1 H. Teknik ini tidak lain adalah soal mengenai: Apa, Siapa, Bila, Di Mana, Mengapa + Bagaimana. Melalui proses ini tanya demi tanya diajukan bertalu-talu. Tanyalah. Tanyalah.

Selepas melalui proses tanya itu, maka dicatatkanlah apa sahaja yang terlintas di fikiran saat itu. Jangan dipedulikan apakah logik atau tidak logik. Tersusun ataupun tidak. Bagus ataupun tidak. Ini baru proses mencari cerita dan kata. Catatkan sahaja apa yang terlintas di fikiran.

Namun agar tidak menjadi terlalu berkecamuk, sebelum mencari dan mencatatkan apa yang terlintas di fikiran, penulis perlu memberikan batasan pada segi rasa atau perasaannya, dengan cara mengajukan tanya kepada dirinya sendiri. “Apakah perasaan saya ketika ini? Sedih, marah, gembira, kagum, hormat, rindu, benci atau sayang?”

Batasan perasaan yang dipilih akan menjadi batasan kata-kata yang hendak dipilih, dicatat dan kemudian akan direnda-rendakan menjadi sebuah cerita dalam bentuk sajak.

Batasan perasaan tersebut boleh digabung menjadi dua atau tiga jika dirasakan perlu, tetapi sebaik-baiknya biarlah yang berada dalam kategori sama, sama ada positif atau negatif.

Katakan kita memilih perasaan gembira dan hormat untuk perbincangan ini. Apa yang ingin kita ceritakan adalah sesuatu mengenai merdeka. Siapa yang terlibat tentulah diri penulisnya sendiri, negeri ini, para pejuang kemerdekaan tanah air, para pemimpin dan ramai lagi.

Berikutnya penulis akan mengajukan tanya dan mencatat setiap jawapan bagi item Bila, Di Mana, Mengapa Dan Bagaimana.

Catatan-catatan ini pada permulaannya memanglah bersifat atau seperti berkecamuk. Tetapi ketika proses menulis, ketika berada pada peringkat memilih kata-kata yang dianggap sesuai, diksinya tentulah telah diperhitung dengan teliti agar mampu menyampaikan makna yang jitu serta tepat untuk sebuah sajak yang sedang ditulis.

Banyak yang boleh dituliskan mengenai sesuatu isu atau objek. Tinggal bijak memilih kata demi kata yang sesuai dan tepat. Di samping itu rasa dan perasaan juga turut memainkan peranan menentukan ke arah mana objektif sesebuah sajak yang hendak dan akan ditulis. Kalau tidak dipecahkan ruyung, di mana akan mendapat sagunya.