Dengan mengklik default Aps Tutor Guru pada paparan tablet yang dibekalkan sekali dengan aplikasi berkenaan, maka guru akan dibawa ke gerbang bank soalan Tutor sebagai langkah pertama pembangunan lembaran kerja.

Seterusnya, klik pada teks sasaran (hyperlink) iaitu Cipta Lemba­ran Kerja, dan template lembaran kerja akan tersedia.

Kini tiba masanya untuk mengisi template lembaran kerja berkenaan.

Klik pada tahap peperiksaan, seterusnya mata pelajaran, topik yang spesifik atau bahagian kertas 1, 2 atau penulisan. Kini guru sudah boleh mengakses soalan Tutor.

Soalan dengan ilustrasi berwarna, format Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) atau beraras, boleh dilihat pada paparan tablet, skroll halaman demi halaman pilih berapa jumlah soalan yang dikendali, klik pada kotak dan tekan butang hantar.

Bila klik, soalan akan akan dipindahkan ke lembaran kerja.

Selepas soalan, pada template guru bolehlah menulis objektif pe­ngajaran pada hari berkenaan.

Jangan lupa untuk menulis arahan untuk memandu pelajar.

Seterusnya guru ingin mema­sukkan video atau gambar atau animasi daripada sumber internet.

Guru klik pada ikon video.

Secara automatik, paparan YouTube akan muncul pada paparan tablet.

Taip pada Carian, misalnya persaingan haiwan, Khan Academy, atau sebagainya pilih, dan klik pada video berkenaan.

Nah, kini lembaran kerja elektro­nik anda sudah dilengkapi soalan Tutor, objektif pengajaran dan video!

Senang bukan?

Belum habis di situ, jawapan kepada soalan yang dipilih daripada Tutor tadi akan dipaparkan di bahagian bawah lembaran kerja.

Lembaran kerja ini seterusnya boleh dicetak, atau dipaparkan pada skrin, dengan menambah gajet ter­tentu atas inisiatif guru sendiri.

Sila rujuk kepada guru Teknologi Maklumat dan Komunikasi masing-masing bagi tujuan paparan di skrin dan cetak.

Dengan Tutor Guru, elemen pedagogi, psikologi dan teknologi kini berada dalam satu medium lembaran kerja digital, yang boleh diintegrasikan dengan bahan dari internet.

Konsep Flipped Classroom dan keperluan pembelajaran abad ke-21 iaitu komunikasi, kolaboratif, kreativiti dan kritis terhidang di tablet dan dimanipulasi di hujung jari.

Tutor Guru ialah teacher’s tool yang ideal bagi guru yang mahu berubah daripada terus terperangkap dalam dunia dinasour kepada dunia digital natives.

Sebagai kesimpulan, Tutor Guru sangat memudahkan guru menyediakan lembaran kerja yang mencakupi hal berikut:

(i) Maklumat pengajaran – mem­­bolehkan guru me­­ma­sukkan objektif pem­belajaran

(ii) Bank soalan – soalan-soalan yang dipilih oleh guru untuk pengajaran.

(ii) Sumber rangsangan – guru bo­leh memasukkan bahan rang­sangan tambahan seperti arahan pengajaran, bahan ru­jukan teks, bahan grafik (seperti gambar foto) menyisip video dari YouTube, dan me­layari Google untuk mencari maklumat terkini sebagai bahan sokongan.

(iv)Jawapan dan perbincangan – paparan jawapan untuk ber­interaksi dengan pelajar dalam bilik darjah.

Bahan pengajaran yang dicipta boleh pula boleh disimpan, dicetak, disunting atau dihapus.

Semoga fasiliti pendidikan ini bakal menjadi makanan dan mi­nu­man seharian guru apabila tablet berwarna putih itu sampai ke se­kolah masing-masing.