Guru Besar SK Hulu Bernam, Abdul Rahman Abdullah berkata, program Nilam memberi impak positif kepada murid terutama dalam memupuk budaya membaca.

“Budaya membaca yang menjana pengetahuan baharu dan men­dorong kemahiran berfikir perlu dipupuk sejak peringkat se­kolah rendah agar menjadi amalan sepanjang hayat,” kata­nya ketika melancarkan program berkenaan.

Hari Nilam 1Selangor ini merupakan acara tahunan peringkat negeri yang bertujuan menyemarakkan Program NILAM di sekolah.

Sementara itu, Guru Perpus­ta­kaan dan Media SK Hulu Bernam, Maziah Mohamed berpendapat, program Nilam ini bermanfaat be­sar kepada murid dari segi meningkatkan ilmu pengetahuan mereka.

“Malah, menerusi pembacaan juga murid dapat mengikuti per­kembangan terkini yang berlaku di serata dunia terutama berita atau maklumat yang pantas tersebar di media sosial.

“Bagaimanapun, di peringkat sekolah rendah ini murid perlu dibimbing dalam menyaring kesahihan berita atau maklumat dengan menyemak kredibiliti sum­bernya terlebih dahulu,” katanya.

Hal ini penting, tegasnya, agar murid tidak terpedaya de­ngan anasir jahat yang mungkin menjejaskan dan merosakkan masa depan mereka.