Timbalan Pengerusi UMW Toyota, Akio Takeyama berkata, sejak diasaskan pada 2001, pihaknya telah membelanjakan lebih RM6 juta dalam TEY bagi membolehkan pelajar memba­ngunkan kemahiran teknikal untuk melindungi alam sekitar.

Menurut beliau, melihat kepada senario persekitaran semasa, UMW Toyota percaya pengurangan karbon merupakan langkah penting untuk membendung pelbagai isu yang menjejaskan ke­adaan alam sekitar pada masa kini.

“Sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat, UMW Toyota berhasrat mendidik golongan belia di sekolah mene­ngah khususnya untuk menjadi duta dalam menyokong kema­panan alam sekitar dan meningkatkan kualiti hidup.

“Kami percaya pembelajaran yang diterima berguna kepada golongan terbabit dalam membuat keputusan tepat apabila menjadi pemimpin negara pada masa depan,” katanya dalam ke­nyataan di sini pada 2 Mac lalu.

Di peringkat global, UMW To­yota telah menubuhkan Cabaran Alam Sekitar Toyota 2050 bagi mengenal pasti enam isu utama alam sekitar seperti pengurangan karbon dioksida, penggunaan air secara optimum dan membuda­yakan kitar semula.

Menurut Takeyama, bagi ope­­rasi syarikat, UMW Toyota mengambil inisiatif langkah-langkah berkesan dengan memasang panel solar di kilang pemasa­ngannya dalam usaha mengurangkan penggunaan elektrik.