Ia sebenarnya satu kaji­an yang dibuat oleh dua ahli psikologi, Sheena Iyengar dan Mark Lepper yang diterbitkan pada tahun 2000. Saya membacanya di Harvard Business Review beberapa tahun lalu. Walaupun ia agak lama, namun hasil kajian tersebut masih diguna pakai sehingga hari ini.

Mereka membuat kajian tentang cara terbaik untuk memasarkan jem secara runcit. Dalam kajian itu, dua senario digunakan untuk membandingkan dua cara pemasaran yang berbeza dan melihat kaedah yang mana satu lebih efektif.

Peniaga A meletakkan 24 jenis jem yang berbeza perisa untuk dicuba dalam menarik para pengunjung, manakala seorang lagi peniaga iaitu Peniaga B hanya meletakkan 6 jenis perisa jem sahaja sebagai sampel dalam menarik bakal pembeli.

Pada penghujung kajian ini, hasil yang berbeza telah terha­sil. Peniaga A mampu menarik seramai 60 peratus pengunjung untuk datang mencuba jem-jem yang disediakan. Sebaliknya Pe­niaga B hanya mampu menarik 40 peratus sahaja.

Daripada peratusan ini, kajian juga mendapati secara purata kedua-dua peniaga telah berjaya membuatkan setiap pe­ngunjung yang masuk dan mencuba sebanyak dua jenis jem setiap seorang.

Ini pula fakta yang paling pen­ting yang terhasil daripada ke­seluruhan kajian jem ini. Peniaga A boleh menarik pembeli seba­nyak tiga peratus daripada jumlah yang datang tadi manakala Peniaga B pula mampu menjual kepada 30 peratus pelanggan.

Kedua-dua senario ini menghasilkan peratusan jualan yang amat berbeza. Apa yang dapat kita belajar dari Penyelidikan Jem ini?

Pilihan yang banyak tidak semestinya menghasilkan jualan yang besar.

Perkara yang paling jelas se­kali ialah walaupun Peniaga A menyediakan pilihan jem yang jauh lebih banyak iaitu 24 jenis kesemuanya, namun strategi ini tidak berjaya menghasilkan ju­alan yang besar.

Sebaliknya, jualan daripada Peniaga B pula yang lebih ba­nyak walaupun pilihan jem adalah sedikit. Ini kerana Peniaga B berjaya mengurangkan rasa keliru para pengunjung yang mencuba. Apabila para pengunjung tidak keliru, mereka dapat membuat keputusan dengan lebih cepat dan jelas.

Lebih mudah, lebih berkesan.

Anda boleh hadkan pilihan produk yang ada hanya kepada yang betul-betul sesuai dengan sasaran pasaran yang ditujukan. Menyenaraikan kesemua produk yang anda ada di dalam laman web dan media sosial mi­salnya hanya akan lebih mengelirukan mereka dan ini menyukarkan keputusan yang bakal dibuat.

Sebaliknya tunjukkan yang mana perlu sahaja, kemudian pastikan produk yang ditunjukkan itu mempunyai penjelasan yang berkualiti dan mendalam serta visual gambar yang baik.

Reka bentuk laman web sukar dilayari.

Kebanyakan laman web direka bentuk berdasarkan cita rasa pemilik laman web tersebut dan bukannya mengikut keperluan para pengunjung me­layarinya.

Mereka bukan sahaja tidak pasti butang mana yang perlu ditekan terlebih dahulu, malah perkataan dan ayat yang ditulis juga agak kompleks. Akhir­nya para pengunjung tadi akan te­rus keluar meninggalkan laman web anda dalam masa tidak sampai 15 saat kerana tanggapan pertama jenama an­da yang gagal.

Sebaliknya cuba reka bentuk laman web anda agar mudah dibaca, dicerna dan dilayari. Kini hampir 90 peratus pengunjung akan melayari laman web melalui peranti mudah alih mereka, jadi reka bentuk perlu interaktif yang menyokong peranti-peranti mudah alih tadi.

Apabila ini diwujudkan, secara automatik reka bentuk laman web tadi akan mengikut 
aliran mata mereka iaitu dari atas ke bawah yang sangat mudah.

Kurangkan slider yang bergerak-gerak di laman web anda.

Banyak jenama di luar yang amat gemar menggunakan sli­der, iaitu gambar-gambar yang bergerak dari kanan ke kiri, atas ke bawah dan sebagainya. Ini tidak membantu memudahkan para pengunjung untuk membuat keputusan kerana mereka tidak fokus akibat daripada gangguan pergerakan gambar-gambar tadi.

Tidak mempunyai butang Call-To-Action juga tidak membantu.

Kebanyakan laman web yang ada tidak mempunyai butang yang menggalakkan para pe­ngunjung untuk berbuat sesuatu.

Contohnya, anda perlu ga­lakkan mereka untuk sama ada meminta sebut harga, mening­galkan e-mel mereka untuk anda hubungi, bertanyakan se­suatu, melanggan berita berkala atau newsletter anda atau apa sahaja yang bakal membuatkan anda dapat menarik mereka untuk lebih dekat lagi.

AZLEEN ABDUL RAHIM adalah 
Pakar Pemasaran Digital.
Ikuti pandangan beliau di azleen.com