MOHAMAD

Cheras, Selangor

JAWAPAN:

MPKj akan menyiasat dan membuat kajian terperinci mengenai keperluan jalan tersebut untuk ditutup atau sebaliknya.

KAMARUL IZLAN SULAIMAN

Pegawai Perhubungan Awam, Unit Perancangan Korporat dan Perhubungan Awam MPKj